لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 پنیر 400 گرمی صباح (24 تایی) پنیر 400 گرمی صباح (24 تایی) 84,530 -
2 پنیر 400 گرمی نسیم (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 77,040
108,000
30,960
3 پنیر 0.5 کیلویی روزانه (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 154,560
168,000
8%
4 خامه پگاه (27 تایی) در بسته بندی27 تایی 58,710 -
5 شیر یک لیتری میهن (10 تایی) در بسته بندی 10 تایی 29,960 -
6 شیر 200 سی سی کاله (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 27,000 -
7 کره گیاهی 10 کیلویی مهگل 49,200 -
8 کره گیاهی 10 گرمی محیا (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 7,210 -
9 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 8,200 -
10 کره گیاهی 10 گرمی فوم محیا (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 8,760 -
11 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 9,700 -
12 کشک یک کیلویی نصرآوران (9 تایی) در بسته بندی 9 تایی 74,160 -
13 ماست 2.5 کیلویی می ماس 7,210 -
14 پنیر یک کیلویی گلچین (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 210,120 -
15 پنير 4 کيلويي iml کالبر 28,340
30,800
2,460
16 پنير 400 گرمي درب دار کالبر (24 تایی) 94,510
108,000
13,490
17 پنير 300 گرمي رژيمي کالبر (36 تایی) 132,020
151,200
19,180
18 پنير 300 گرمي کالبر (36 تایی) 116,960
133,200
16,240
19 پنير لاکتيکي 300 گرمي کالبر (24 تایی) 96,750
117,600
20,850
20 پنير خامه ای 100 گرمي کالبر (24 تایی) 27,890
32,400
4,510
21 ماست دبه 2 کيلويي پرچرب 3% کالبر (4 تایی) 22,410
26,000
3,590
22 ماست دبه 2 کيلويي نیم چرب 2.5% کالبر (4 تایی) 22,410
26,000
3,590
23 ماست دبه 2 کيلويي کم چرب 1.4% کالبر (4 تایی) 22,410
26,000
3,590
24 ماست دبه 2 کيلويي همزده ريکو کالبر (4 تایی) 26,200
30,400
4,200
25 ماست دبه 2 کيلويي4% مگا کالبر (4 تایی) 23,130
26,800
3,670
26 ماست سطلي 1/5 کيلو 3 % کالبر (4 تایی) 18,400
23,200
4,800
27 ماست سطلي 1/5 کيلوگرمي کم چرب کالبر (4 تایی) 18,400
23,200
4,800
28 ماست 100 گرمي 3% چربي کالبر (100 تایی) 28,520
31,000
2,480
29 ماست ليواني 100 گرمي کم چرب کالبر (100 تایی) 26,220
28,500
2,280
30 ماست موسير 250 گرمي کالبر (24 تایی) 34,450
48,000
13,550
31 ماست موسير 100 گرمي پر چرب کالبر (100 تایی) 41,400
45,000
3,600
32 خامه استريل 200 م.ل ويژه کالبر (27 تایی) 54,400
67,500
13,100
33 خامه شکلاتي استريل 200 م.ل کالبر (27 تایی) 63,450
75,600
12,150
34 دوغ پت 1.5 لیتر کالبر (6 تایی) 13,250
18,000
4,750
35 دوغ 900 گرمي کيسه اي کالبر (18 تایی) 17,390
21,600
4,210
36 دوغ پت 250 م.ل کالبر (15 تایی) 6,280
10,500
4,220
37 شیر استریل دربدار اتوماتیک یک لیتری پر چرب کالبر (10 تایی) 24,100
26,200
2,100
38 شیر استریل دربدار اتوماتیک یک لیتری کم چرب کالبر (10 تایی) 23,190
25,200
2,010
39 شیر بطری یک لیتری پر چرب کالبر (6 تایی) 12,420
13,500
1,080
40 شیر بطری یک لیتری کم چرب کالبر (6 تایی) 12,300
13,380
1,080
41 شير پري پک 800 گرمي کالبر (20 تایی) 25,600
30,000
4,400
42 شير كاكائو پري پك 800 گرمي کالبر (18 تایی) 34,570
37,800
3,230
43 شير استريل 200 م.ل استاندارد کالبر (27 تایی) 20,580
24,300
3,720
44 شير استريل 200 م.ل اسليم کالبر (27 تایی) 20,580
24,300
3,720
45 شير پيورپک 200 م.ل شرينک کالبر (20 تایی) 11,600
12,600
1,000
46 شير توت فرنگي 200 م.ل استريل کالبر (27 تایی) 25,580
29,700
4,120
47 شير طالبي200 م.ل استريل کالبر (27 تایی) 25,580
29,700
4,120
48 شير عسل 200 م.ل استريل کالبر (27 تایی) 25,580
29,700
4,120
49 شير قهوه 200 م.ل استريل کالبر (27 تایی) 25,580
29,700
4,120
50 شير کاکائو 200 م.ل استريل کالبر (27 تایی) 25,580
29,700
4,120
صفحه: