لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 پنیر 400 گرمی نسیم (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 77,040
108,000
30,960
2 پنیر 0.5 کیلویی روزانه (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 154,560
168,000
8%
3 خامه پگاه (27 تایی) در بسته بندی27 تایی 58,710 -
4 شیر یک لیتری میهن (10 تایی) در بسته بندی 10 تایی 31,030 -
5 شیر 200 سی سی کم چرب کاله (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 29,960 -
6 کره گیاهی 10 کیلویی مهگل 49,200 -
7 کره گیاهی 10 گرمی محیا (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 7,210 -
8 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 10,700 -
9 کره گیاهی 10 گرمی فوم محیا (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 8,760 -
10 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 10,700 -
11 کشک یک کیلویی نصرآوران (9 تایی) در بسته بندی 9 تایی 74,160 -
12 پنیر یک کیلویی گلچین (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 210,120 -
13 ماست تکنفره ماک کاله (100 تایی) 29,000 -
14 ماست موسیر زالی 550 -
15 کره 10 گرم حیوانی آلوفویل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 341,410 -
16 کره 10 گرم حیوانی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 307,270 -
17 کره 15 گرم حیوانی آلوفویل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 511,500 -
18 کره 15 گرم حیوانی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 276,210 -
19 کره 20 گرم حیوانی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 368,660 -
20 کره 50 گرم حیوانی آلوفویل کالین (360 تایی) در بسته بندی کارتن 360 عددی 604,770 -
21 کره 100 گرم حیوانی آلوفویل کالین (180 تایی) در بسته بندی کارتن 180 عددی 597,060 -
22 کره 250 گرم حیوانی IML کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 205,440 -
23 کره فله 1 کیلویی حیوانی کالین 32,110 -
24 کره فله 5 کیلویی حیوانی کالین 160,500 -
25 کره فله 25 کیلویی حیوانی کالین 762,380 -
26 کره 10 گرم گیاهی آلوفیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 91,000 -
27 کره 10 گرم گیاهی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 91,530 -
28 کره 15 گرم گیاهی آلوفیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 134,900 -
29 کره 15 گرم گیاهی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 82,080 -
30 کره 50 گرم گیاهی آلوفیل کالین (360 تایی) در بسته بندی کارتن 360 عددی 150,230 -
31 کره 100 گرم گیاهی آلوفیل کالین (180 تایی) در بسته بندی کارتن 180 عددی 144,450 -
32 کره 250 گرم گیاهی کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 47,510 -
33 کره فله 5 کیلویی گیاهی کالین 32,110 -
34 کره فله 25 کیلویی گیاهی کالین 147,130 -
35 خامه صبحانه عسلی 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 51,360 -
36 خامه صبحانه 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 51,360 -
37 خامه صبحانه شکلاتی 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 51,360 -
38 پنیر پروسس 20 گرم کالین (90 تایی) در بسته بندی کارتن 90 عددی 25,720 -
39 پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی) در بسته بندی کارتن 48 عددی 17,470 -
40 پنیر صبحانه 300 گرم کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 98,870 -
41 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 37,130 -
42 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی سبز کالین 33,820 -
43 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی نارنجی کالین 38,200 -
44 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی طلایی کالین 31,890 -
45 پنیر موزارلا قالبی 2/5 کیلویی کالین 49,500 -
46 پنیر تست ورقه ای چدار 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 218,280 -
47 پنیر تست ورقه ای چدار 1/5 کیلویی کالین 40,660 -
48 پنیر تست ورقه ای گودا 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 218,280 -
49 پنیر تست ورقه ای گودا 1/5 کیلویی کالین در بسته بندی کارتن 6 عددی 243,960 -
50 پنیر گودا طبیعی فله کالین 44,940 -
صفحه: