لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 156,000 -
2 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 147,600 -
3 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 168,000
192,000
24,000
4 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,400
90,000
14%
5 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 132,000 -
6 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,200
108,000
12,800
7 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 154,000 -
8 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 96,300
108,000
11,700
9 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 134,000 -
10 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,920 -
11 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,400
90,000
14%
12 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,732 -
13 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
14 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 123,600 -
15 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,400
90,000
14%
16 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 160,000 -
17 آب آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 170,400 -
18 شربت لیموناد یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 124,210
132,000
7,790
19 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
20 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
21 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
22 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 185,000
210,000
25,000
23 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 132,000 -
24 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
25 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 192,900 -
26 نکتار انبه 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
27 نکتار آلبالو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
28 نکتار پرتقال 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
29 نکتار هلو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
30 آبمیوه لیموناد 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
31 آب انبه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,000
108,000
13,000
32 آبمیوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 77,000 -
33 آب سیب 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
34 آبمیوه 240 سی سی سن ایچ (قوطی 24 تایی) آبمیوه 240 سی سی سن ایچ (قوطی 24 تایی) 60,000 -
35 سیروپ پشن فروت سن ایچ (12 تایی) سیروپ پشن فروت سن ایچ (12 تایی) 210,000 -
36 سیروپ کرن بری سن ایچ (12 تایی) سیروپ کرن بری سن ایچ (12 تایی) 210,000 -