لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آبمیوه لیموناد 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,000
126,000
31,000
2 زیتون پرورده 8 کیلویی جاودان 8 کیلوگرم 149,000 -
3 آبمیوه 240 سی سی سن ایچ (قوطی 24 تایی) آبمیوه 240 سی سی سن ایچ (قوطی 24 تایی) 74,400 -
4 روغن حیوانی کرمانشاهی 900 گرم باستان روغن حیوانی کرمانشاهی 900 گرم باستان 76,500
90,000
15%
5 روغن حیوانی کرمانشاهی 700 گرم باستان روغن حیوانی کرمانشاهی 700 گرم باستان 59,500
70,000
15%
6 کره حیوانی 10 گرم باستان (100 تایی) کره حیوانی 10 گرم باستان (100 تایی) 45,000
50,000
10%
7 سیروپ پشن فروت سن ایچ (12 تایی) سیروپ پشن فروت سن ایچ (12 تایی) 352,200
384,000
31,800
8 سیروپ کرن بری سن ایچ (12 تایی) سیروپ کرن بری سن ایچ (12 تایی) 352,200
384,000
31,800