لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 گلاب یک لیتری روجا (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 80,640
84,000
4%
2 گلاب 500 سی سی سبزدانه (15 تایی) 85,050
99,000
13,950
3 عرق نعنا 500 سی سی سبزدانه (15 تایی) 46,350
54,000
7,650
4 عرق کاسنی 500 سی سی سبزدانه (15 تایی) 46,350
54,000
7,650
5 عرق شاهتره 500 سی سی سبزدانه (15 تایی) 46,350
54,000
7,650
6 عرق بیدمشک 500 سی سی سبزدانه (15 تایی) 85,050
99,000
13,950
7 عرق بهارنارنج 500 سی سی سبزدانه (15 تایی) 85,050
99,000
13,950
8 گلاب 450 گرم زهرا 4,900 -
9 گلاب دو آتیشه 450 گرم زهرا 7,600 -
10 سرکه بالزامیک خرما 500 گرم مانا 19,500 -
11 سرکه بالزامیک خرما 250 گرم مانا 12,500 -
12 سرکه خرما 800 گرم قود 11,000 -
13 سرکه خرما کهنه 800 گرم قود 16,500 -
14 عرق شاهتره 1 لیتری 8,000 -
15 عرق رازیانه 1 لیتری 8,000 -
16 عرق زنیان 8,000 -
17 عرق نعناع 8,000 -
18 عرق یونجه 8,000 -
19 عرق کاسنی 8,000 -
20 عرق آرتیشو 8,000 -
21 عرق بهار نارنج 10,000 -
22 عرق گل گاو زبان 10,000 -
23 عرق گل ختمی 10,000 -
24 عرق مرزه 8,000 -
25 عرق جعفری 8,000 -
26 عرق گشنیز 8,000 -
27 عرق شوید 8,000 -
28 عرق زیره 8,000 -
29 عرق اسطوخودوس 8,000 -
30 عرق آویشن 8,000 -
31 عرق بید مشک 8,000 -
32 عرق شنبلیله 8,000 -
33 عرق ترکیبی کبدی 10,000 -
34 عرق ترکیبی آرام بخش 10,000 -
35 عرق ترکیبی کلیوی 10,000 -
36 عرق ترکیبی ریوی 10,000 -
37 عرق ترکیبی لاغری 10,000 -
38 چهار عرق گرم 10,000 -
39 چهار عرق سرد 10,000 -
40 عرق ترکیبی قندی 10,000 -
41 عرق شاهتره ژیک 8,000 -
42 عرق کاسنی ژیک 8,000 -
43 عرق رازیانه ژیک 7,000 -
44 عرق بهارنارنج ژیک 1,000 -
45 سرکه سیب نیم لیتر ژیک 7,000 -
46 سکنجبین عسلی قود 11,000 -