لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 جرم گیر یک لیتری گلرنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 20,790 -
2 دستمال کاغذی 200 برگ شکوه (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 43,260 -
3 دستمال توالت دوقلو چشمک (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 119,480
174,800
55,320
4 دستمال 100 برگ ساده تندیس (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 44,000
56,000
12,000
5 دستمال 200 برگ ساده تندیس (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 46,080
68,400
22,320
6 دستمال 300 برگ ساده تندیس (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 82,400
120,000
37,600
7 دستمال 300 برگ ساده سه لایه تندیس (22 تایی) در بسته بندی 22 عددی 45,320
66,000
20,680
8 دستمال ماشینی 300 برگ ساده تندیس (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 54,240
76,800
22,560
9 دستمال سفره ای تندیس (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 28,800 -
10 دستمال ماشینی کوکتل تندیس (45 تایی) در بسته بندی 45 عددی 50,850
72,000
21,150
11 دستمال اقتصادی ساده تندیس (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 60,000
96,000
36,000
12 دستمال دلسی 2 قلو ساده 4 لایه تندیس (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 59,400
76,800
17,400
13 دستمال دلسی 4 قلو ساده 4 لایه تندیس (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 59,280
72,000
12,720
14 دستمال دلسی 6 قلو ساده 4 لایه تندیس (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 59,200
72,000
12,800
15 دستمال دلسی 9 قلو ساده 4 لایه تندیس (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 67,800
78,000
10,200
16 دستمال دلسی 12 قلو ساده 4 لایه تندیس (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 56,000
68,800
12,800
17 دستمال حوله ای ساده 4 لایه تندیس (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 67,800
78,000
10,200
18 دستمال سفره ای تندیس (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 26,400 -
19 سفره مجلسی کاغذی تندیس (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 84,000
190,000
106,000
20 سفره پلاستیکی 50 متری تندیس (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 64,000
120,000
56,000
21 دستمال کاغذی 200 برگ تافته (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 70,560
100,800
30%
22 دستمال کاغذی 200 برگ ماشینی تافته (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 47,040
67,200
30%
23 دستمال کاغذی 300 برگ تافته (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 104,160
148,800
30%
24 دستمال کاغذی دلسی 2 قلو تافته (35 تایی) در بسته بندی 35 عددی 83,300
119,000
30%
25 دستمال کاغذی دلسی 10 قلو تافته (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 67,200
96,000
30%
26 دستمال کاغذی دلسی 12 قلو تافته (5 تایی) در بسته بندی 5 عددی 65,450
93,500
30%
27 دستمال کاغذی حوله ای 2 قلو تافته (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 78,750
112,500
30%
28 دستمال کاغذی حوله ای 6 قلو تافته (5 تایی) در بسته بندی 5 عددی 63,000
90,000
30%
29 دستمال کاغذی جیبی چسب دار تافته (300 تایی) در بسته بندی 300 عددی 105,000
150,000
30%
30 دستمال کاغذی 200 برگ فانتزی شاتن (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 83,520
111,840
28,320
31 دستمال کاغذی 300 برگ فانتزی شاتن (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 97,200
132,120
34,920
32 دستمال کاغذی 400 برگ فانتزی شاتن (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 101,700
127,500
25,800
33 دستمال دلسی 4 قلو شاتن (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 80,850
102,000
21,150
34 دستمال ماشینی شاتن (50 تایی) در بسته بندی 50 عددی 72,500 -
35 دستمال دلسی 2 قلو دیانک (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 78,600
108,000
29,400
36 دستمال دلسی 6 قلو دیانک (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 79,200
98,000
18,800
37 دستمال کاغذی 200 برگ دیانک (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 71,520
93,600
22,080
38 دستمال کاغذی 300 برگ دیانک (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 78,840
104,400
25,560
39 دستمال حوله ای دیانک (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 80,850
102,000
21,150
40 دستمال کاغذی 100 برگ 18*17 ناگیتا (52 تایی) در بسته بندی 52 عددی 33,280
67,600
34,320
41 دستمال کاغذی 100 برگ 18*20 ناگیتا (52 تایی) در بسته بندی 52 عددی 34,320
67,600
33,280
42 دستمال کاغذی 100 برگ 20*20 ناگیتا (52 تایی) در بسته بندی 52 عددی 36,400
67,600
31,200
43 دستمال کاغذی 200 برگ 18*17 ناگیتا (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 39,200
76,000
36,800
44 دستمال کاغذی 200 برگ 18*20 ناگیتا (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 40,400
76,000
35,600
45 دستمال کاغذی 200 برگ 20*20 ناگیتا (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 41,600
76,000
34,400
46 دستمال کاغذی 300 برگ 18*17 ناگیتا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 31,680
66,000
34,320
47 دستمال کاغذی 300 برگ 18*20 ناگیتا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 33,360
66,000
32,640
48 دستمال کاغذی 300 برگ 20*20 ناگیتا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 34,800
66,000
31,200
49 دستمال حوله ای 2 قلو ناگیتا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 39,600
85,200
45,600
50 مایع ظرفشویی استاندارد یک کیلویی بوژنه (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 38,310
48,840
10,530
صفحه: