لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 حلوا ارده ممتاز 500 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 68,400
118,800
50,400
2 حلوا ارده ممتاز 800 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 108,000
174,000
66,000
3 حلوا ارده پسته ای 500 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 96,000
146,400
50,400
4 ارده ممتاز 500 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 92,400
164,400
72,000
5 شیره انگور 400 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 32,400
56,400
24,000
6 حلوا شکری 30 گرم برسام (140 تایی) در بسته بندی 140 عددی 53,200
98,000
44,800
7 حلوا شکری 80 گرم برسام (60 تایی) در بسته بندی 60 عددی 75,000
118,800
43,800
8 حلوا کنجدی 375 گرم برسام (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 96,000
150,000
36%
9 حلوا ارده 400 گرم ساده هدهد (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 31,920 -
10 حلوا شکری 400 گرم کنجدی هدهد (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 67,920 -
11 حلوا شکری 400 گرم مغزدار هدهد (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 73,920 -
12 حلوا شکری 500 گرم پشمکی هدهد (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 70,800 -
13 ارده شکلاتی 300 گرم سپنسار (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 239,910
379,200
139,290
14 ارده کاپوچینو 300 گرم سپنسار (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 239,910
379,200
139,290
15 کرم ارده 300 گرم سپنسار (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 239,910
379,200
139,290
16 ارده سنتی 300 گرم سپنسار (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 197,570
316,800
119,230
17 ارده سنتی 500 گرم سپنسار (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 240,050
378,000
137,950
18 ارده سنتی 700 گرم سپنسار (22 تایی) در بسته بندی 22 عددی 204,910
325,600
120,690
19 حلوا ارده 250 گرم سپنسار (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 83,160
134,400
51,240
20 حلوا ارده 500 گرم سپنسار (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 201,600
324,000
122,400
21 حلوا ارده 700 گرم سپنسار (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 221,760
355,200
133,440
22 حلوا ارده ممتاز 800 گرم رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 143,810
180,000
36,190
23 حلوا ارده ممتاز 500 گرم رامونا (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 115,560
165,000
49,440
24 حلوا ارده ممتاز 250 گرم رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 47,520
67,200
19,680
25 ارده ممتاز 700 گرم رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 218,280
288,000
69,720
26 ارده ممتاز 400 گرم رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 128,400
204,000
75,600
27 ارده ممتاز 300 گرم رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 102,720
180,000
77,280
28 ارده شکلاتی 300 گرم رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 141,240
204,000
62,760
29 ارده شکلاتی 700 گرم رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 269,640
396,000
126,360
30 حلوا صبحانه 50 گرم رامونا (120 تایی) در بسته بندی 120 عددی 95,040
144,000
48,960
31 ارده شکلاتی صبحانه 50 گرم رامونا (120 تایی) در بسته بندی 120 عددی 134,880
180,000
45,120
32 ارده شکلاتی طعم دار 300 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 132,000 -
33 ارده شکلات شیری طعم دار 300 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 92,400
132,000
30%
34 ارده شکلات قهوه طعم دار 300 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 92,400
132,000
30%
35 حلوا ارده ممتاز 300 گرم ترنگ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 117,600
168,000
30%