لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 حلوا کنجدی 375 گرم برسام (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 160,500
222,000
61,500
2 حلوا ارده 400 گرم ساده هدهد (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 31,920 -
3 حلوا شکری 400 گرم کنجدی هدهد (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 67,920 -
4 حلوا شکری 400 گرم مغزدار هدهد (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 73,920 -
5 حلوا شکری 500 گرم پشمکی هدهد (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 70,800 -
6 ارده شکلاتی 300 گرم سپنسار (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 239,910
379,200
139,290
7 ارده کاپوچینو 300 گرم سپنسار (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 239,910
379,200
139,290
8 کرم ارده 300 گرم سپنسار (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 239,910
379,200
139,290
9 ارده سنتی 300 گرم سپنسار (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 197,570
316,800
119,230
10 ارده سنتی 500 گرم سپنسار (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 240,050
378,000
137,950
11 ارده سنتی 700 گرم سپنسار (22 تایی) در بسته بندی 22 عددی 204,910
325,600
120,690
12 حلوا ارده 250 گرم سپنسار (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 83,160
134,400
51,240
13 حلوا ارده 500 گرم سپنسار (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 201,600
324,000
122,400
14 حلوا ارده 700 گرم سپنسار (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 221,760
355,200
133,440