لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 9,600 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
3 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 35,310 -
4 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 35,300 -
5 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,000 -
6 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 29,960 -
7 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 144,500 -
8 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 85,600 -
9 ماءالشعیر بزرگ جوجو (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 28,000 -
10 ماءالشعیر کوچک جوجو (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 28,000 -
11 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 156,000 -
12 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 177,000 -
13 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 147,600 -
14 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
15 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 126,000 -
16 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,200
108,000
12,800
17 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 154,000 -
18 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 96,300
108,000
11,700
19 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 134,000 -
20 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,920 -
21 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
22 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,732 -
23 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
24 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 123,600 -
25 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
26 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 160,000 -
27 آب آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 170,400 -
28 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
29 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
30 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
31 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
32 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 132,000 -
33 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
34 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 192,900 -
35 نکتار انبه 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
36 نکتار آلبالو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
37 نکتار پرتقال 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
38 نکتار پیناکولادا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
39 نکتار سیب 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
40 نکتار گوآوا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
41 نکتار هلو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
42 نکتار لیموناد 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
43 نکتار موهیتو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
44 آبمیوه لیموناد 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
45 نوشابه انرژی زا ردبول (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 337,000 -
46 آبمیوه رانی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 78,000 -
47 نوشابه انرژی زا ایرانی هایپ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 155,000 -
48 آب انبه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,000
108,000
13,000
49 آبمیوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 77,000 -
50 شیر 200 سی سی پرچرب میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 67,400 -
صفحه: