لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 4,280 -
2 آب معدنی کوچک دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 4,280 -
3 آبمیوه 240 سی سی گلشن (24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 26,750 -
4 دوغ خوشگوار ( 24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 26,400
36,000
9,600
5 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 15,450 -
6 دوغ بزرگ آیسان (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 12,360 -
7 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 20,330 -
8 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,500 -
9 دوغ کوچک آیسان (15 تایی) در بسته بندی 15 تایی 7,210 -
10 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 17,120
24,000
6,880
11 دوغ لیوانی ناملی (50 تایی) در بسته بندی 50 تایی 22,000
60,000
38,000
12 شربت پرتقال 13 لیتری وجین 72,760 -
13 شربت پرتقال 3 لیتری وجین (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 61,800 -
14 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 31,930 -
15 ماءالشعیر بزرگ جوجو (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 11,770
16,800
5,030
16 ماءالشعیر کوچک جوجو (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 10,200
16,800
6,600
17 آب انار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 89,880
100,800
10,920
18 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 83,460
93,600
10,140
19 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 77,040
86,400
9,360
20 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 89,880
100,800
10,920
21 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
22 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 77,040
86,400
9,360
23 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
24 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 77,040
86,400
9,360
25 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
26 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 77,040
86,400
9,360
27 آب پرتقال تو سرخ یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 86,670
97,200
10,530
28 آب پرتقال خالص یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 86,670
97,200
10,530
29 آب پرتقال کلسیم دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 86,670
97,200
10,530
30 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 77,040
86,400
9,360
31 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
32 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 77,040
86,400
9,360
33 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
34 آب زردآلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 77,040
86,400
9,360
35 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 57,780
64,800
7,020
36 آب سیب ویژه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 96,300
108,000
11,700
37 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
38 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 77,040
86,400
9,360
39 شربت آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 83,460
93,600
10,140
40 شربت پیناکولادا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 64,210
72,000
7,790
41 شربت لیموناد یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 64,210
72,000
7,790
42 سیروپ موهیتو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
43 سیروپ هندوانه شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
44 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 102,720
110,000
7,280
45 شربت آلبالو 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 72,760
81,600
8,840
46 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 107,000
120,000
13,000
47 شربت آلبالو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
48 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 102,720
110,000
7,280
49 شربت آناناس 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 72,760
81,600
8,840
50 شربت آناناس 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 107,000
120,000
13,000
صفحه: