لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 9,600 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
3 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 35,310 -
4 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 35,300 -
5 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,000 -
6 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 29,960 -
7 دوغ لیوانی ناملی (50 تایی) در بسته بندی 50 تایی 43,000 -
8 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 144,500 -
9 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 96,000 -
10 ماءالشعیر بزرگ جوجو (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 30,000
42,000
12,000
11 ماءالشعیر کوچک جوجو (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 30,000
42,000
12,000
12 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 205,200 -
13 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 147,600 -
14 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 168,000
192,000
24,000
15 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 92,880
108,000
14%
16 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 177,600 -
17 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,200
108,000
12,800
18 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 154,000 -
19 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 96,300
108,000
11,700
20 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 177,600 -
21 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,920 -
22 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 90,000
108,000
18,000
23 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 157,200 -
24 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 90,000
108,000
18,000
25 آب زردآلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 151,440
160,800
9,360
26 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 160,800 -
27 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,000
108,000
13,000
28 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 160,000 -
29 آب آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 170,400 -
30 شربت لیموناد یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 124,210
132,000
7,790
31 سیروپ کارامل شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 352,800
384,000
31,200
32 سیروپ گل رز شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 352,200
384,000
31,800
33 سیروپ موهیتو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 352,200
384,000
31,800
34 سیروپ هندوانه شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 352,200
384,000
31,800
35 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
36 شربت آلبالو 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 128,400
160,000
31,600
37 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 212,000
240,000
28,000
38 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
39 شربت آناناس 2 کیلویی سن ایچ 128,400
160,000
31,600
40 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 185,000
210,000
25,000
41 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 128,600
160,000
31,400
42 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 212,000
240,000
28,000
43 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 192,900 -
44 شربت موهیتو 2 کیلویی سن ایچ(4 تایی) 128,600
160,000
31,400
45 نکتار انبه 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 40,800
48,000
7,200
46 نکتار آلبالو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 40,800
48,000
7,200
47 نکتار پرتقال 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 40,800
48,000
7,200
48 نکتار هلو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 40,800
48,000
7,200
49 آبمیوه لیموناد 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 90,000
108,000
18,000
50 آبمیوه رانی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 78,000
84,000
6,000
صفحه: