لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 چای 500 گرمی دو غزال چای 500 گرمی دو غزال 26,750 -
2 چای 450 گرمی ویکتوریا 23,540 -
3 چای 0.5 کیلویی طلوع (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 164,800 -
4 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 15,520 -
5 کافی میکس 20 تایی Comix 10,170 -
6 چای سیلان شاهسوند (12 تایی) 291,600
364,500
20%
7 چای دارجلینگ مجلسی شاهسوند (24 تایی) 607,200
759,000
20%
8 عطر چای 100 گرم شاهسوند (12 تایی) 102,000
127,500
20%
9 چای خارجه قرمزنشان ترکیب ویژه شاهسوند (12 تایی) 260,400
325,500
20%
10 چای خارجه مشکی نشان کله مورچه شاهسوند (12 تایی) 254,400
318,000
20%
11 چای خارجه سبز جاسمین 454 گرم شاهسوند (12 تایی) 234,000
292,500
20%
12 چای خارجه سبز جاسمین 90 گرم شاهسوند (50 تایی) 226,000
282,500
20%
13 چای سبز درجه یک 450 گرم شاهسوند (12 تایی) 176,400
220,500
20%
14 گل چای 30 گرم شاهسوند (32 تایی) 418,560
523,200
20%
15 چای خارجه اولانگ 100 گرم شاهسوند (32 تایی) 418,560
523,200
20%
16 تی بگ اورژینال ویژه 25 عددی ساده شاهسوند (50 تایی) 169,000
211,250
20%
17 تی بگ اورژینال ویژه 100 عددی ساده شاهسوند (12 تایی) 137,400
171,750
20%
18 تی بگ خارجه ساده 25 عددی شاهسوند (60 تایی) 162,000
202,500
20%
19 چای کلکته 10 کیلویی شاهسوند 303,000
378,750
20%
20 چای کلکته 5 کیلویی شاهسوند 152,050
190,063
20%
21 چای شکسته ممتاز 10 کیلویی شاهسوند 296,500
370,625
20%
22 چای شکسته ممتاز 5 کیلویی شاهسوند 148,800
186,000
20%
23 پودر قهوه 100 گرم شاهسوند (12 تایی) 70,680
88,350
20%
24 پودر کاکائو 100 گرم شاهسوند (12 تایی) 66,720
83,400
20%
25 کافی میکس 24 عددی شاهسوند (12 تایی) 170,040
212,550
20%
26 شکلات داغ 24 عددی شاهسوند (12 تایی) 235,440
294,300
20%
27 کافی میکس کلاسیک 1*3 20 گرم گلها (0 تایی) 0 15%
28 کافی میکس کلاسیک 1*3 360 گرم گلها (18 تایی) 209,952
258,552
48,600
29 پودر قهوه قوطی فلزی 80 گرم گلها (9 تایی) 62,958
80,998
18,040
30 پودر کاکائو قوطی فلزی 80 گرم گلها (9 تایی) 62,015
80,505
18,490
31 چای تی بگ ایرانی 800 تایی دبش چای تی بگ ایرانی 800 تایی دبش 54,600 -
32 چای تی بگ 25 تایی سبز غزال حاوی 25 عدد تی بگ 2,500 -
33 کافی میکس 50 تایی Comix 19,800 -
34 چای مشکی 500 گرم گلستان چای مشکی 500 گرم گلستان 21,190 -
35 چای قرمز 500 گرم گلستان چای قرمز 500 گرم گلستان 21,190 -
36 چای فله خارجی اعلا چای فله خارجی اعلا 42,270 -
37 چای ریز فله 40,660 -
38 چای درشت فله چای درشت فله 40,660 -
39 چای 450 گرم کاپیتان چای 450 گرم کاپیتان 21,400 -
40 نسکافه 3 در 1 نستله (20 تایی) نسکافه 3 در 1 نستله (20 تایی) 11,770 -
41 نسکافه 18 گرم محمود (48 تایی) نسکافه 18 گرم محمود (48 تایی) 20,000 -
42 چای مخلوط سیلان و کلکته (نیم کیلو) چای مخلوط سیلان و کلکته (نیم کیلو) 22,470 -