لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 9,600 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
3 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 20,300 -
4 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 35,310 -
5 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 35,300 -
6 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,000 -
7 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 29,960 -
8 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 144,500 -
9 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 96,000 -
10 ماءالشعیر بزرگ جوجو (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 28,000
35,000
7,000
11 ماءالشعیر کوچک جوجو (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 30,000
42,000
12,000
12 نوشابه بزرگ کوکا کولا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 26,750 -
13 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 35,310 -
14 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 53,500 -
15 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 55,600 -
16 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 53,500 -
17 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 156,000 -
18 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 177,000 -
19 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 168,000
192,000
24,000
20 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,400
90,000
14%
21 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 126,000 -
22 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,200
108,000
12,800
23 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 154,000 -
24 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 96,300
108,000
11,700
25 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 134,000 -
26 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,920 -
27 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,400
90,000
14%
28 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,732 -
29 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
30 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 123,600 -
31 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,400
90,000
14%
32 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 160,000 -
33 آب آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 170,400 -
34 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
35 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
36 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
37 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 185,000
210,000
25,000
38 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 132,000 -
39 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
40 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 192,900 -
41 نکتار انبه 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
42 نکتار آلبالو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
43 نکتار پرتقال 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
44 نکتار پیناکولادا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
45 نکتار سیب 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
46 نکتار گوآوا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
47 نکتار هلو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
48 نوشیدنی گازدار آلبالو 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 45,000 -
49 نوشیدنی گازدار بلو هاوایی 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 45,000 -
50 نوشیدنی گازدار سیب کیوی 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 45,000 -
صفحه: