لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 5,350 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 5,350 -
3 آبمیوه 240 سی سی گلشن (24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 26,750 -
4 چای 450 گرمی ویکتوریا 23,540 -
5 چای 0.5 کیلویی طلوع (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 164,800 -
6 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 15,520 -
7 دوغ خوشگوار ( 24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 33,390 -
8 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 15,450 -
9 دوغ بزرگ آیسان (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 12,360 -
10 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 21,400 -
11 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,500 -
12 دوغ کوچک آیسان (15 تایی) در بسته بندی 15 تایی 7,210 -
13 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 19,260 -
14 دوغ لیوانی ناملی (50 تایی) در بسته بندی 50 تایی 22,000
60,000
38,000
15 شربت پرتقال 13 لیتری وجین 72,760 -
16 شربت پرتقال 3 لیتری وجین (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 61,800 -
17 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 39,590 -
18 کافی میکس 20 تایی Comix 10,170 -
19 ماءالشعیر بزرگ جوجو (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 13,910
18,000
4,090
20 نوشابه بزرگ کوکا کولا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 12,840 -
21 نوشابه بزرگ اسپرایت (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 12,840 -
22 نوشابه بزرگ فانتا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 12,840 -
23 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 20,330 -
24 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 27,820 -
25 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 20,330 -
26 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 27,820 -
27 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 20,330 -
28 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 27,820 -
29 آب انار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
30 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 70,680
90,000
19,320
31 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
32 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
33 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
34 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
35 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
36 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 70,680
90,000
19,320
37 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
38 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
39 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
40 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
41 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
42 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
43 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
44 سیروپ موهیتو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
45 سیروپ هندوانه شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
46 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 104,860
110,000
5,140
47 شربت آلبالو 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
48 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 115,560
128,000
12,440
49 شربت آلبالو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
50 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 104,860
110,000
5,140
صفحه: