لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 خیارشور نول 8 کیلویی 22,000 -
2 خیارشور ویژه ریز 8 کیلویی 30,800 -
3 خیارشور ویژه 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 46,464
52,800
12%
4 ترشی لیته 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 44,000 -
5 ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 38,720
44,000
12%
6 کشک 680 گرمی سمیه (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 95,170 -