لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 خیارشور ممتاز 8 کیلویی 14,300 -
2 خیارشور نول 8 کیلویی 22,000 -
3 خیارشور ویژه ریز 8 کیلویی 30,800 -
4 زیتون 12 کیلویی بهشته 123,600 -
5 ترشی فلفل 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 50,560
64,000
21%
6 ترشی بندری 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 42,240
48,000
12%
7 خیارشور ویژه 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 46,464
52,800
12%
8 ترشی لیته 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 44,000 -
9 ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 38,720
44,000
12%
10 ترشی شور مخلوط 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 42,180
74,000
43%
11 کشک 680 گرمی سمیه (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 95,170 -
12 زیتون سبز شیشه 750 گرم سوپرویژه 12 عددی پیک در بسته بندی 12 عددی 174,840 -
13 زیتون سبز شیشه 750 گرم ویژه 12 عددی پیک در بسته بندی 12 عددی 159,480 -
14 ترشی لیته 700 گرم انتخاب (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 35,640
47,400
11,760
15 ترشی مخلوط 700 گرم انتخاب (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 39,600
52,680
13,080
16 ترشی بندری 700 گرم انتخاب (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 39,600
52,680
13,080
17 ترشی فلفل 700 گرم انتخاب (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 60,480
80,400
19,920
18 ترشی سیر حبه 700 گرم انتخاب (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 93,000
129,600
36,600
19 ترشی سیر مروارید 700 گرم انتخاب (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 102,000
135,600
33,600
20 خیارشور سوپر ویژه 750 گرم آتا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 71,910
106,800
34,890
21 خیارشور ویژه 750 گرم آتا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 56,500
94,800
38,300
22 خیارشور ممتاز 750 گرم آتا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 47,510
82,200
34,690
23 خیارشور نول 750 گرم آتا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 37,880
58,200
20,320
24 خیارشور 5 کیلویی آتا (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 51,360 -
25 خیارشور سوپر ویژه 8 کیلویی آتا 8 کیلوگرم خالص 56,710 -
26 خیارشور ویژه 8 کیلویی آتا 8 کیلوگرم خالص 50,290 -
27 خیارشور ممتاز 8 کیلویی آتا 8 کیلوگرم خالص 37,450 -
28 خیارشور نول 8 کیلویی آتا 8 کیلوگرم خالص 34,240 -
29 خیارشور سطلی 1 کیلوگرم داینو (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 21,600
39,000
17,400
30 زیتون شور سطلی 1 کیلو گرم داینو (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 48,900
87,900
39,000
31 خیارشور وکیوم 800 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 26,040
46,800
20,760
32 زیتون شور وکیوم 800 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 56,400
101,400
45,000
33 ترشی مخلوط سیل ظرفی 450 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 13,200
23,400
10,200
34 ترشی فصل سیل ظرفی 450 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 21,600
38,400
16,800
35 ترشی بندری سیل ظرفی 450 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 21,600
38,400
16,800
36 ترشی آلبالو سیل ظرفی 450 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 38,400
69,600
31,200
37 ترشی فلفل سیل ظرفی 450 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 19,200
34,800
15,600
38 خیارشور سیل ظرفی 450 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 20,400
35,400
15,000
39 زیتون شور سیل ظرفی 450 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 42,600
76,800
34,200
40 زیتون پرورده سیل ظرفی 450 گرم داینو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 56,400
102,000
45,600
41 ترشی تکنفره 100 گرم داینو (36 تایی) ترشی تکنفره مخلوط، بندری، فصل، لیته و خیارشور اسلایس تکنفره 100 گرم در بسته بندی 36 عددی 13,680 -
42 زیتون پرورده 100 گرم داینو (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 32,400 -
43 زیتون شور 100 گرم داینو (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 32,400 -
44 زیتون شور معمولی 700 گرم سن سون (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 78,400
93,600
15,200
45 مخلوط شور 700 گرم سن سون (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 25,600
30,880
5,280
46 خیار شور ویژه 700 گرم سن سون (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 49,600
59,600
10,000
47 ترشی مخلوط 700 گرم سن سون (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 29,600
35,120
5,520
48 ترشی لیته 700 گرم سن سون (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 25,600
30,880
5,280
49 ترشی بندری 700 گرم سن سون (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 28,400
34,080
5,680
50 خیارشور ویژه ایمان (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 46,230
78,000
31,770
صفحه: