لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 فیله ماهی شوریده 500 گرم نفیس فیله ماهی شوریده 500 گرم نفیس 72,000 -
2 ماهی کیلکای کامل 500 گرم کالی ماهی کیلکای کامل 500 گرم کالی 76,500
85,000
10%
3 شنیسل سینه بوقلمون کالی شنیسل سینه بوقلمون کالی 46,366
47,800
3%
4 میگو 200 گرم سایز 31-40 هندیجان میگو  200 گرم سایز 31-40 هندیجان 36,782
40,420
9%
5 میگو 200 گرم سایز 41-50 هندیجان میگو 200 گرم سایز 41-50 هندیجان 40,770 -
6 میگو 400 گرم سایز 91-110 نفیس میگو 400 گرم سایز 91-110 نفیس 34,200 -
7 میگو 500 گرم سایز 61-70 نفیس میگو 500 گرم سایز 61-70 نفیس 65,700 -
8 قلوه گاه بره کیلویی قلوه گاه بره کیلویی 46,500 -
9 سردست گوساله منجمد کم چرب ایرانی سردست منجمد ایرانیکم‌چربتولید بهمن و اسفند ۹۷تا ۱۲ ماه تاریخ انقضاکیفیت عالی 78,000 -
10 ران گوساله منجمد کم چرب ایرانی ران منجمد ایرانیکم‌چربتولید بهمن و اسفند ۹۷تا ۱۲ ماه تاریخ انقضاکیفیت عالی 78,800 -