لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آبلیمو 2 لیتری همنوش (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 41,400
90,000
54%
2 آبلیمو 4 لیتری همنوش (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 45,360
108,000
58%
3 سرکه 3 لیتری عسگری (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 14,520
22,000
34%
4 آبلیمو نیم لیتری ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 88,480
108,000
19,520
5 آبلیمو یک لیتری ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 157,290
192,000
34,710
6 سرکه سیب نیم لیتری ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 39,330
48,000
8,670
7 سرکه سیب یک لیتری ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 58,980
72,000
13,020
8 سرکه انگور 4 لیتری ترگل (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 29,500
36,000
6,500
9 سرکه سبزیجات 4 لیتری ترگل (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 31,130
38,000
6,870
10 سرکه کاراملی 2800 سی سی مرنجاب (4 تایی) در بسته بندی دهنه گشاد و 4 عددی 8,960
19,600
10,640
11 سرکه سفید 2800 سی سی مرنجاب (4 تایی) در بسته بندی دهنه گشاد و 4 عددی 8,960
19,600
10,640
12 سرکه کاراملی 2800 سی سی مرنجاب (4 تایی) در بسته بندی پت و 4 عددی 8,400
18,800
10,400
13 سرکه سفید 20 لیتری مرنجاب (1 تایی) سرکه تقطیری در گالن 20 لیتری 19,600
30,800
11,200
14 سرکه سفید 500 سی سی سبزدانه (12 تایی) 19,920
22,800
2,880
15 سرکه قرمز 500 سی سی سبزدانه (12 تایی) 19,920
22,800
2,880
16 سرکه سفید 3 لیتری سبزدانه (4 تایی) 19,040
21,800
2,760
17 سرکه قرمز 3 لیتری سبزدانه (4 تایی) 19,040
21,800
2,760
18 آبلیمو 430 سی سی آتا (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 62,600
96,000
33,400
19 آبلیمو 200 گرم سن سون (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 58,000
69,200
11,200
20 آبلیمو 420 گرم سن سون (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 54,600
65,520
10,920
21 آبلیمو 600 گرم سن سون (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 81,600
98,400
16,800
22 آبلیمو 1.5 لیتری سن سون (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 75,000
89,400
14,400
23 آبلیمو 2 لیتری دستچین آبلیمو 2 لیتری دستچین 6,420 -
24 سرکه انگور 4 لیتری زرقلمی سرکه انگور 4 لیتری زرقلمی 12,840 -
25 آبلیمو 4 لیتری دست چین (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 34,000
80,000
57.5%
26 آبلیمو 4 لیتری همنوش (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 28,250
112,000
83,750
27 آبلیمو 2 لیتری دست چین (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 21,830
76,200
54,370
28 آبلیمو 1/5 لیتری دست چین (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 16,050
63,000
46,950
29 آبلیمو 450 گرم دست چین (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 28,090
79,500
51,410
30 آبلیمو تکنفره دست چین (250 تایی) در بسته بندی 250 عددی 18,730 -
31 آبلیمو قلیانی دست چین (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 26,970
78,000
51,030
32 آبلیمو خمره 260 گرم دست چین (32 تایی) در بسته بندی 32 عددی 47,940
92,800
44,860
33 آبغوره 4 لیتری دست چین (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 49,220
93,600
44,380
34 آبغوره 1/5 لیتری دست چین (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 27,610
55,200
27,590
35 آبغوره 1/5 لیتری دادلی (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 24,400
49,800
25,400
36 آبغوره 450 گرم دست چین (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 35,310
67,500
32,190
37 سرکه 3 لیتری ادیب (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 10,280
22,000
11,720
38 سرکه سالاد 500 گرم دست چین (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 10,280
18,600
8,320