لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 روغن زيتون فرابکر 250 م.ل کادل مونته 16,160 -
2 روغن زيتون فرابکر نیم لیتر کادل مونته 28,980 -
3 روغن زيتون فرابکر 1 ليتر کادل مونته 56,070 -
4 روغن زيتون بکر 1 ليتر کادل مونته 53,180 -
5 روغن زيتون محلي ترادي باري 250 م.ل ویلاوینچی 23,160 -
6 روغن زيتون محلي ترادی باری نیم لیتر ویلاوینچی 42,120 -
7 روغن زيتون فرابکر ارگانيک نیم لیتر ویلاوینچی 46,470 -
8 روغن زيتون فرابکر پرس سرد نیم لیتر ویلاوینچی 38,310 -
9 روغن زيتون فرابکر پرس سرد 750 م.ل ویلاوینچی 54,740 -
10 روغن زيتون فرابکر با طعم سير 250 م.ل ویلاوینچی 29,040 -
11 روغن زيتون فرابکر با طعم ريحان 250 م.ل ویلاوینچی 29,040 -
12 روغن زيتون فرابکر با طعم رزماري 250 م.ل ویلاوینچی 29,040 -
13 روغن زيتون فرابکر با طعم قارچ 250 م.ل ویلاوینچی 34,100 -
14 روغن زيتون فرابکر با طعم چيلي 250 م.ل ویلاوینچی 29,040 -
15 روغن زيتون فرابکر با طعم سبزيجات مديترانه ای 250 م.ل ویلاوینچی 29,040 -
16 روغن زیتون تک وعده ای مینی اولیوا (100 عددی) 150,000 -
17 روغن زیتون تک وعده ای با طعم سرکه بالزامیک مینی اولیوا (50 عددی) 80,000 -
18 روغن زیتون تک وعده ای با طعم سرکه تمشک مینی اولیوا (50 عددی) 80,000 -
19 روغن زیتون تک وعده ای با طعم لیمو مینی اولیوا (50 عددی) 80,000 -
20 روغن زیتون تک وعده ای با طعم چیلی مینی اولیوا (50 عددی) 80,000 -
21 روغن زیتون تک وعده ای دارای 6 طعم مختلف مینی اولیوا (10 عددی) 23,000 -
22 روغن زیتون تک وعده ای مینی اولیوا (140 عددی) 210,000 -