لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 نمک ید دار اسبی (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 5,150 -
2 پودر لیمو و فلفل الیت (6 تایی) 19,260
22,800
3,540
3 پودر (آبگوشت) تیلیت الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
4 پودر سالاد الیت (6 تایی) 19,260
22,800
3,540
5 چاشنی خوراک با زعفران الیت (24 تایی) 15,410
16,800
1,390
6 چاشنی خورش با زعفران الیت (24 تایی) 15,410
16,800
1,390
7 پودر زردچوبه الیت (6 تایی) 15,410
17,400
1,990
8 چاشنی همبرگر، کتلت الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
9 پودر سماق الیت (6 تایی) 16,050
18,600
2,550
10 پیاز داغ طلایی الیت (6 تایی) 74,480
87,000
12,520
11 پودر فلفل سیاه الیت (6 تایی) 44,940
52,200
7,260
12 پودر کباب الیت (6 تایی) 19,260
22,800
3,540
13 پودر سس بشامل الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
14 پودر فلفل قرمز الیت (6 تایی) 15,410
17,400
1,990
15 پودر ماست الیت (6 تایی) 19,260
22,800
3,540
16 چاشنی خوراک با کاری الیت (24 تایی) 15,410
16,800
1,390
17 پودر سوخاری الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
18 پودر سیر الیت (6 تایی) 21,190
24,600
3,410
19 پودر زردچوبه اعلاء 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 24,000
30,000
6,000
20 پودر فلفل سیاه 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 108,000
120,000
12,000
21 پودر فلفل قرمز (تند) 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 31,200
34,800
3,600
22 پودر سماق 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 33,600
42,000
8,400
23 پودر سیر 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 36,000
45,600
9,600
24 پودر پاپریکا 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 48,000
60,000
12,000
25 پودر دارچین 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 36,000
46,800
10,800
26 پودر زیره سیاه 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 60,000
72,000
12,000
27 پودر لیمو عمانی 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 33,600
39,600
6,000
28 پودر آویشن 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 60,000
72,000
12,000
29 پودر نعناع 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 24,000
36,000
12,000
30 پودر موسیر 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 96,000
108,000
12,000
31 پودر شوید 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 24,000
36,000
12,000
32 پودر گلپر 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 24,000
36,000
12,000
33 پودر زنجبیل 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 42,000
54,000
12,000
34 هل 10 گرمی ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 48,000
60,000
12,000
35 انواع سبزی بسته بندی 100 گرم ترگل (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 46,800
54,000
7,200
36 زردچوبه 70 گرم عطارکده (13 تایی) در بسته بندی 13 عددی 15,730
26,000
10,270
37 زردچوبه 40 گرم عطارکده (13 تایی) در بسته بندی 13 عددی 11,440
19,500
8,060
38 فلفل سیاه 50 گرم عطارکده (13 تایی) در بسته بندی 13 عددی 50,050
84,500
34,450
39 فلفل قرمز 50 گرم عطارکده (13 تایی) در بسته بندی 13 عددی 16,510
29,900
13,390
40 ادویه کاری 90 گرم عطارکده (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 21,120
38,400
17,280
41 پودر آویشن 60 گرم عطارکده (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 23,760
43,200
19,440
42 سماق 90 گرم عطارکده (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 23,760
43,200
19,440
43 زردچوبه 100 گرم سبزدانه (48 تایی) 132,000
153,600
21,600
44 فلفل قرمز 100 گرم سبزدانه (48 تایی) 156,480
182,400
25,920
45 فلفل سیاه 100 گرم سبزدانه (48 تایی) 453,120
527,520
74,400
46 دارچین 100 گرم سبزدانه (48 تایی) 185,760
216,000
30,240
47 سماق 100 گرم سبزدانه (48 تایی) 185,760
216,000
30,240
48 ادویه کاری 100 گرم سبزدانه (48 تایی) 185,760
216,000
30,240
49 پودر لیموعمانی 80 گرم سبزدانه (48 تایی) 164,640
191,520
26,880
50 پودر آویشن 50 گرم سبزدانه (48 تایی) 160,800
187,200
26,400
صفحه: