لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 همبرگر گوشت فارسی بسته پنج عددی 22,890 -
2 مایه کباب کوبیده فارسی یک کیلویی 38,150 -
3 جوجه کباب زعفرانی فارسی نیم کیلویی 9,810 -
4 جوجه کباب مکزیکی فارسی نیم کیلویی 11,990 -
5 جوجه کباب لاری فارسی نیم کیلویی 10,355 -
6 پیاز داغ خلالی فارسی 200 گرمی 10,246 -
7 سبزی قرمه سرخ شده فارسی 400 گرمی 7,630 -
8 بادمجان سرخ شده فارسی یک کیلو 21,092 -
9 مایه آلبالو پلو فارسی نیم کیلویی 21,800 -
10 سیب زمینی خلالی فارسی یک کیلویی 4,360 -
11 مایه خورش فسنجان فارسی نیم کیلویی 22,345 -
12 فیله ماهی قزل آلا منجمد فارسی نیم کیلویی 32,700 -
13 فیله لوکس فارسی یک کیلویی 21,255 -
14 فیله ویژه فارسی یک کیلویی 21,255 -
15 فیله کلاسیک فارسی یک کیلویی 21,255 -
16 فیله استریپس فارسی یک کیلویی 21,255 -
17 شنیسل لوکس فارسی یک کیلویی 19,075 -
18 شنیسل ویژه فارسی یک کیلویی 19,075 -
19 شنیسل کلاسیک فارسی یک کیلویی 19,075 -
20 شنیسل استریپس فارسی یک کیلویی 19,075 -
21 جوجه لاری فارسی یک کیلویی 20,165 -
22 جوجه ترش فارسی یک کیلویی 20,165 -
23 جوجه یونانی فارسی یک کیلویی 20,165 -
24 جوجه سبزیجات فارسی یک کیلویی 20,165 -
25 جوجه زعفرانی فارسی یک کیلویی 20,165 -
26 جوجه مکزیکی فارسی یک کیلویی 20,165 -
27 جوجه تندوری فارسی یک کیلویی 20,165 -
28 بال زعفرانی بوفالو فارسی یک کیلویی 13,625 -
29 ران زعفرانی فارسی یک کیلویی 16,895 -
30 کباب چوبی فارسی هر سیخ 3,270 -
31 جوجه چوبی فارسی هر سیخ 2,725 -
32 کتلت گوشت منجمد فارسی 12 عددی 29,109 -
33 کتلت مرغ منجمد فارسی 12 عددی 29,109 -
34 فیله ماهی قزل آلا منجمد فارسی یک کیلویی 32,700 -
35 سیر سرخ شده فارسی 75 گرم 10,246 -