لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آبلیمو 2 لیتری همنوش (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 41,400
90,000
54%
2 سس مایونز 2 کیلویی بهرنگ (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 61,800 -
3 نمک ید دار اسبی (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 6,420 -
4 کچاپ تک نفره بیژن (250 تایی) 32,640 -
5 کچاپ تند تک نفره بیژن (250 تایی) 32,640 -
6 سس مایونز پر چرب تک نفره بیژن (250 تایی) 39,590 -
7 سس مایونز کم چرب تک نفره بیژن (250 تایی) 38,260 -
8 سس فرانسوی تک نفره بیژن (250 تایی) 43,070 -
9 ترشی لیته 680 گرم بیژن (12 تایی) 57,630 -
10 ترشی بندری 680 گرم بیژن (12 تایی) 57,630 -
11 ترشی مخلوط 680 گرم بیژن (12 تایی) 49,730 -
12 زعفران 0/2 گرم شاهسوند (15 تایی) 34,500
43,125
20%
13 زعفران سرگل نیم گرم شاهسوند (12 تایی) 54,000
67,500
20%
14 زعفران سرگل یک گرم شاهسوند (12 تایی) 104,400
130,500
20%
15 زعفران سرگل دو گرم شاهسوند (12 تایی) 210,000
262,500
20%
16 زعفران سرگل سه گرم شاهسوند (12 تایی) 318,000
397,500
20%
17 زعفران سرگل نیم مثقال شاهسوند (12 تایی) 234,000
292,500
20%
18 زعفران سرگل یک مثقال شاهسوند (12 تایی) 455,400
569,250
20%
19 زعفران 4 گرم شاهسوند (6 تایی) 228,000
285,000
20%
20 زعفران 5 گرم شاهسوند (6 تایی) 288,000
360,000
20%
21 زعفران 1/2 گرم شاهسوند (12 تایی) 147,660
195,000
47,340
22 آبلیمو 2 لیتری دستچین آبلیمو 2 لیتری دستچین 6,420 -
23 سرکه انگور 4 لیتری زرقلمی سرکه انگور 4 لیتری زرقلمی 12,840 -
24 سس کچاپ تکنفره کالین (300 تایی) در بسته بندی کارتن 300 عددی 24,090 -
25 سس مایونز تکنفره کالین (300 تایی) در بسته بندی کارتن 300 عددی 26,010 -
26 سس فرانسوی تکنفره کالین (300 تایی) در بسته بندی کارتن 300 عددی 30,180 -
27 سس کچاپ دبه 8 کیلویی کالین 23,540 -
28 سس مایونز دبه 8 کیلویی کالین 25,150 -
29 سس فرانسوی دبه 8 کیلویی کالین 32,640 -
30 ژامبون گوشت گوساله بیکن ژامبون گوشت گوساله بیکن 16,050 -
31 ژامبون گوشت سالامی 2/3 کیلوگرم ژامبون گوشت سالامی 2/3 کیلوگرم 60,290 -
32 پودر سیر فله 32,000 -
33 زعفران 1 مثقال زرقلمی زعفران 1 مثقال زرقلمی 29,000 -