لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 نمک ید دار نیم کیلویی اسبی (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 6,420
10,000
3,580
2 سس مایونز پر چرب 7800 گرم بیژن 64,000 -
3 سس مایونز کم چرب 7800 گرم بیژن 50,000 -
4 سس مایونز فرانسوی 7800 گرم بیژن 65,000 -
5 سس کچاپ 9 کیلویی بیژن 79,000 -
6 کچاپ تک نفره بیژن (250 تایی) 55,000 -
7 کچاپ تند تک نفره بیژن (250 تایی) 57,500 -
8 سس مایونز پر چرب تک نفره بیژن (250 تایی) 50,000 -
9 سس مایونز کم چرب تک نفره بیژن (250 تایی) 42,500 -
10 سس فرانسوی تک نفره بیژن (250 تایی) 57,500 -
11 ترشی لیته 680 گرم بیژن (12 تایی) 57,630 -
12 ترشی بندری 680 گرم بیژن (12 تایی) 57,630 -
13 ترشی مخلوط 680 گرم بیژن (12 تایی) 49,730 -
14 آویشن سلفونی 50 گرم گلها (12 تایی) 196,700
238,680
41,980
15 آویشن جعبه 50 گرم گلها (16 تایی) 196,700
238,680
41,980
16 آویشن قوطی 30 گرم گلها (20 تایی) 274,000
280,000
6,000
17 ادویه کاری قوطی فلزی 70 گرم گلها (12 تایی) 76,000
91,200
15,200
18 ادویه کاری 80 گرم گلها (8 تایی) 35,700
48,000
12,300
19 ادویه جعبه 80 گرم گلها (16 تایی) 79,000
104,000
25,000
20 ادویه سلفونی 50 گرم گلها (12 تایی) 38,500
48,000
9,500
21 پودر سیر سلفونی 50 گرم گلها (20 تایی) 37,450
45,000
7,550
22 پودر سیر قوطی 50 گرم گلها (10 تایی) 37,450
45,000
7,550
23 پودر موسیر قوطی 50 گرم گلها (20 تایی) 246,100
290,000
43,900
24 چاشنی پیتزا و لازانیا صادراتی 80 گرم گلها (8 تایی) 53,100
64,000
10,900
25 چاشنی ماست و خیار صادراتی 70 گرم گلها (8 تایی) 53,000
64,000
11,000
26 چاشنی سالاد 80 گرم گلها (8 تایی) 53,000
64,000
11,000
27 دارچین صادراتی 90 گرم گلها (8 تایی) 67,400
84,000
16,600
28 زنجبیل صادراتی 80 گرم گلها (8 تایی) 51,400
62,400
11,000
29 سماق صادراتی 80 گرم گلها (8 تایی) 37,500
45,600
8,100
30 فلفل قرمز جعبه 80 گرم گلها (16 تایی) 66,300
72,000
5,700
31 فلفل پابریکا صادراتی 80 گرم گلها (8 تایی) 42,800
52,000
9,200
32 گرد غوره صادراتی 80 گرم گلها (8 تایی) 64,284
74,384
10,100
33 گرد لیمو جعبه 80 گرم گلها (16 تایی) 94,160
115,200
21,040
34 گرد لیمو صادراتی 80 گرم گلها (8 تایی) 47,080
57,600
10,520
35 گلپر جعبه 80 گرم گلها (16 تایی) 48,700
60,000
11,300
36 زردچوبه خانواده 430 گرم گلها (6 تایی) 138,030
174,000
35,970
37 فلفل قرمز خانواده 400 گرم گلها (6 تایی) 90,000
108,000
18,000
38 دارچین خانواده 350 گرم گلها (6 تایی) 192,600
247,800
55,200
39 چاشنی کباب 80 گرم گلها (8 تایی) 53,000
64,000
11,000
40 ادویه کاری خانواده 400 گرم گلها (6 تایی) 134,100
168,000
33,900
41 چوب دارچین خانواده 250 گرم گلها (6 تایی) 205,400
239,940
34,540
42 آبغوره 4 لیتری دست چین آبغوره 4 لیتری دست چین 26,750 -