لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 نمک ید دار اسبی (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 6,420 -
2 سس مایونز پر چرب 7800 گرم بیژن 64,000 -
3 سس مایونز کم چرب 7800 گرم بیژن 50,000 -
4 سس مایونز فرانسوی 7800 گرم بیژن 65,000 -
5 سس کچاپ 9 کیلویی بیژن 79,000 -
6 کچاپ تک نفره بیژن (250 تایی) 55,000 -
7 کچاپ تند تک نفره بیژن (250 تایی) 57,500 -
8 سس مایونز پر چرب تک نفره بیژن (250 تایی) 50,000 -
9 سس مایونز کم چرب تک نفره بیژن (250 تایی) 42,500 -
10 سس فرانسوی تک نفره بیژن (250 تایی) 57,500 -
11 ترشی لیته 680 گرم بیژن (12 تایی) 57,630 -
12 ترشی بندری 680 گرم بیژن (12 تایی) 57,630 -
13 ترشی مخلوط 680 گرم بیژن (12 تایی) 49,730 -