لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) 42,800 -
2 ماکارونی 700 گرمی زر (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 42,900 -
3 نودل با طعم سس گوجه فرنگی تند الیت (24 تایی) 35,960
43,200
7,240
4 نودل گوشت الیت (40 تایی) 59,920
72,000
12,080
5 نودل کودک با طعم گوشت الیت (40 تایی) 59,920
72,000
12,080
6 نودل مرغ لیوانی الیت (12 تایی) 35,960
42,000
6,040
7 پاستا قارچ و پنیر الیت (12 تایی) 34,670
39,600
4,930
8 نودل گوشت لیوانی الیت (12 تایی) 35,960
42,000
6,040
9 نودل با طعم کاری الیت (24 تایی) 35,960
43,200
7,240
10 نودل مرغ الیت (40 تایی) 59,920
72,000
12,080
11 نودل سبزی لیوانی الیت (12 تایی) 35,960
42,000
6,040
12 نودل با طعم قارچ و پنیر الیت (24 تایی) 35,960
43,200
7,240
13 نودل سبزی الیت (40 تایی) 59,920
72,000
12,080
14 نودل با طعم قارچ الیت (24 تایی) 35,960
43,200
7,240
15 نودل با طعم زعفران الیت (24 تایی) 35,960
43,200
7,240
16 نودل کودک با طعم مرغ الیت (40 تایی) 59,920
72,000
12,080
17 پاستا گوجه و ریحان الیت (12 تایی) 34,670
39,600
4,930
18 نودل کودک با طعم سبزی الیت (40 تایی) 59,920
72,000
12,080
19 رشته آشی 500 گرم تلاش (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 26,800 -
20 رشته پلویی 400 گرم تلاش (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 26,800 -
21 رشته آش 500 گرم سبزدانه (20 تایی) 60,200
70,000
9,800
22 رشته آشی جعبه 500 گرم گلها (20 تایی) 65,900
83,000
17,100
23 رشته پلویی جعبه 400 گرم گلها (20 تایی) 67,960
83,000
15,040
24 پاستا پنه ریگاته 500 گرمی تک ماکارون (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 44,940 -
25 پاستا پنه 500 گرم زر ماکارون (20 تایی) 47,080 -
26 پاستا آشیانه ای 500 گرم زر ماکارون (20 تایی) 57,780 -
27 اسپاگتی 700 گرم قطر 1/2 تک (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 42,800 -
28 نودل مرغ 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
29 نودل گوشت 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
30 نودل سبزيجات 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
31 نودل قارچ 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
32 نودل ميگو 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
33 نودل کاری 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%