لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) 44,940 -
2 پاستا پنه ریگاته 500 گرمی تک ماکارون (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 44,940 -
3 پاستا پنه 500 گرم زر ماکارون (20 تایی) 47,080 -
4 پاستا آشیانه ای 500 گرم زر ماکارون (20 تایی) 57,780 -
5 اسپاگتی 700 گرم قطر 1/2 تک (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 42,800 -
6 نودل گوشت 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
7 نودل سبزيجات 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
8 نودل قارچ 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
9 نودل ميگو 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%
10 نودل کاری 85 گرم مامی (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 72,000
90,000
20%