لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 قند شکسته 600 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 28,600
35,000
6,400
2 شکر اعلاء 700 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 28,600
35,000
6,400
3 نبات 500 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 27,500
45,000
17,500
4 نبات زعفرانی چوبی 12 عددی سبزدانه (12 تایی) 62,760
71,880
9,120
5 نبات زعفرانی چوبی 24 عددی سبزدانه (12 تایی) 93,960
107,880
13,920
6 نبات شاخه زعفرانی 500 گرم سبزدانه (12 تایی) 83,520
95,880
12,360
7 نبات شاخه زعفرانی 450 گرم شاهسوند (16 تایی) 102,080
127,600
20%
8 نبات نی دار 10 عددی شاهسوند (24 تایی) 61,440
76,800
20%
9 نبات جعبه 190 گرم گلها (15 تایی) 52,470
74,250
21,780
10 شکر تک پرسی 350 گرم گلها (12 تایی) 46,200
59,820
13,620
11 قند سلفونی 450 گرم گلها (12 تایی) 28,780
35,880
7,100
12 شکر سلفونی 700 گرم گلها (12 تایی) 28,420
35,880
7,460
13 شکرپنیر فندقی نعناعی، هل 400 گرم دل نام (16 تایی) در بسته بندی 16 عددی 36,800
46,400
9,600
14 شکرپنیر گل محمدی 400 گرم دل نام (16 تایی) در بسته بندی 16 عددی 38,400
48,000
9,600
15 شکرپنیر بادامی 400 گرم دل نام (16 تایی) در بسته بندی 16 عددی 36,800
46,400
9,600
16 شکر فله 3,300 -
17 قند فله 3,740 -
18 نبات شاخه زعفرانی طلائی فله نبات شاخه زعفرانی طلائی فله 5,890 -