لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آرد نخودچی جعبه 200 گرم گلها (14 تایی) 82,390
97,790
15,400
2 آرد نخودچی سلفونی 150 گرم گلها (10 تایی) 42,800
49,900
7,100
3 آرد سوخاری جعبه 300 گرم گلها (14 تایی) 34,400
39,200
4,800
4 آرد نشاسته سلفونی 80 گرم گلها (12 تایی) 25,680
30,000
4,320
5 آرد سیب زمینی جعبه 200 گرم گلها (10 تایی) 70,000
85,000
15,000
6 پودر پوره سیب زمینی جعبه 80 گرم گلها (10 تایی) 49,000
58,000
9,000
7 آرد سفید گندم سلفونی 450 گرم گلها (20 تایی) 62,000
74,000
12,000
8 آرد سفید گندم پاکتی 500 گرم گلها (20 تایی) 70,000
84,000
14,000
9 آرد برنج جعبه 120 گرم گلها (16 تایی) 41,700
55,200
13,500
10 آرد برنج سلفونی 150 گرم گلها (10 تایی) 27,000
35,000
8,000
11 آرد ذرت سلفونی 150 گرم گلها (20 تایی) 42,800
54,000
11,200
12 آرد ذرت جعبه 200 گرم گلها (10 تایی) 31,990
38,000
6,010
13 آرد سویا 200 گرم گلها (10 تایی) 28,890
35,000
6,110
14 آرد جو 200 گرم گلها (10 تایی) 27,000
35,000
8,000