لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 حلوا ارده ممتاز 500 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 171,072
237,600
28%
2 حلوا ارده ممتاز 800 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 272,160
378,000
28%
3 حلوا ارده پسته ای 500 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 216,000
300,000
28%
4 ارده ممتاز 500 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 258,336
358,800
28%
5 شیره انگور 400 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 62,208
86,400
28%
6 سوهان کنجدی عسلی 300 گرم ترنگ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 290,304
403,200
28%
7 روغن کنجد 2 لیتری ترنگ (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 440,440
572,000
23%
8 روغن کنجد 315 گرم ترنگ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 511,896
664,800
23%
9 ارده شکلاتی 300 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 142,560
198,000
28%
10 ارده شکلات شیری 300 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 142,560
198,000
28%
11 ارده شکلات قهوه 300 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 142,560
198,000
28%
12 حلوا ارده ممتاز 300 گرم ترنگ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 224,640
312,000
28%