لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 روغن جامد 16 کیلویی لادن 155,000 -
2 روغن کنجد 2 لیتری ترنگ (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 440,440
572,000
23%
3 روغن کنجد 315 گرم ترنگ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 511,896
664,800
23%
4 روغن مایع 1/5 لیتری هایلی (6 تایی) روغن مایع 1/5 لیتری هایلی (9 تایی) 70,800 -
5 روغن آفتابگردان 810 گرم بیژن (12 تایی) روغن آفتابگردان 810 گرم بیژن (12 تایی) 78,000 -
6 روغن 1/5 کیلویی لادن روغن 1/8 کیلویی لادن 12,630 -
7 روغن حیوانی کرمانشاهی 900 گرم باستان روغن حیوانی کرمانشاهی 900 گرم باستان 76,500
90,000
15%
8 روغن حیوانی کرمانشاهی 700 گرم باستان روغن حیوانی کرمانشاهی 700 گرم باستان 59,500
70,000
15%