لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 روغن حیوانی مخصوص 900 گرمی نیک منش روغن حیوانی مخصوص 900 گرمی نیک منش 54,500 -
2 روغن حیوانی ممتاز 900 گرمی نیک منش روغن حیوانی ممتاز 900 گرمی نیک منش 48,000 -
3 روغن مایع یک لیتری لادن (12 تایی) مخصوص پخت و پز و سالاد یک لیتری در بسته بندی 12 تایی 66,600 -
4 روغن جامد 16 کیلویی لادن 77,000 -
5 روغن زیتون یک لیتری جرمونی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 444,960 -
6 روغن کنجد یک لیتری کی ام پی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 284,280 -
7 روغن زیتون 750 میلی لیتری مولیناری (6 تایی) 215,070
250,800
35,730
8 روغن زیتون 750 میلی لیتری الیت (6 تایی) 202,880
237,000
34,120
9 روغن زیتون 500 میلی لیتری الیت (6 تایی) 147,020
171,600
24,580
10 روغن زیتون 250 میلی لیتری الیت (12 تایی) 148,950
172,800
23,850
11 روغن زیتون یک لیتری الیت (6 تایی) 262,580
306,600
44,020
12 روغن زیتون 500 میلی لیتری مولیناری (6 تایی) 155,370
181,200
25,830
13 روغن زیتون 250 میلی لیتری مولیناری (12 تایی) 157,940
184,800
26,860
14 روغن کنجد یک لیتری 12 عددی پیک در بسته بندی 12 عددی 268,120
340,920
72,800
15 روغن کنجد دو لیتری 6 عددی پیک در بسته بندی 6 عددی 258,600
330,000
71,400
16 روغن کانولا یک لیتری 12 عددی پیک در بسته بندی 12 عددی 256,680
275,880
19,200
17 روغن کنجد و کانولا دو لیتری 6 عددی پیک در بسته بندی 6 عددی 166,920
212,820
45,900
18 روغن زیتون بی بو پت 750 م.ل سفیدرود (9 تایی) در بسته بندی 9 عددی 227,160
270,000
42,840
19 روغن زیتون بی بو 500 م.ل سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 210,120
248,400
38,280
20 روغن زیتون بی بو 250 م.ل سفیدرود (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 145,350
172,500
27,150
21 روغن زيتون بي بو 2 لیتر سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 263,650
280,000
16,350
22 روغن زیتون طبیعی پت 750 م.ل سفیدرود (9 تایی) در بسته بندی 9 عددی 213,210
252,000
38,790
23 روغن زیتون طبیعی 500 م.ل سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 196,560
232,800
36,240
24 روغن زیتون طبیعی 250 م.ل سفیدرود (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 135,300
160,500
25,200
25 روغن زيتون طبيعي 2 لیتر سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 237,280
252,000
14,720
26 زیتون بدون هسته قوطی 5 کیلو سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 160,680
190,000
29,320
27 زیتون با هسته قوطی 5 کیلو سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 153,680
182,000
28,320
28 زیتون بدون هسته جار 750 گرم سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 106,320
126,000
19,680
29 زیتون با هسته جار 750 گرم سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 96,480
114,000
17,520
30 زیتون با هسته ممتاز جار 750 گرم سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 106,320
126,000
19,680
31 زیتون پاکتی 300 گرم سفیدرود (50 تایی) در بسته بندی 50 عددی 126,500
150,000
23,500
32 زیتون دوی پک 300 گرم سفیدرود (35 تایی) در بسته بندی 35 عددی 88,550
105,000
16,450
33 زيتون بدون هسته مديترانه‌اي جار 750 گرم سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 113,760
134,400
20,640
34 زيتون بدون هسته مديترانه‌اي قوطي 2/5 كيلو سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 103,000
124,000
21,000
35 زیتون فله با هسته پت 10 کیلو سفیدرود در بسته بندی 1 عددی 77,250 -
36 زیتون فله بدون هسته پت 10 کیلو سفیدرود در بسته بندی 1 عددی 87,550 -
37 زیتون فله با هسته حلب 17 کیلو سفیدرود در بسته بندی 1 عددی 154,500 -
38 زیتون بدون هسته مدیترانه ای تک نفره سفیدرود (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 37,080 -
39 روغن کنجد نیم لیتری تصفیه شده لی فود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 151,800
176,400
24,600
40 روغن کنجد 500 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 150,000
210,000
60,000
41 روغن کنجد 2 لیتری ترنگ (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 184,000
240,000
56,000
42 روغن کنجد 315 گرم ترنگ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 192,000
300,000
36%
43 روغن کنجد بکر 980 سی سی سپنسار 19,250
30,500
11,250
44 روغن کنجد بکر یک لیتری سپنسار (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 238,140
378,000
139,860
45 روغن کنجد بکر نیم لیتری رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 249,100
312,000
62,900
46 روغن کنجد بکر یک لیتری رامونا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 231,120
324,000
92,880
47 روغن کنجد بکر 2 لیتری رامونا (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 227,910
309,000
81,090
48 روغن کنجد بکر 4 لیتری رامونا (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 295,320
408,000
112,680
49 روغن مایع 3 لیتری نگین روغن مایع 3 لیتری نگین 15,000 -
50 روغن ارده کنجد 800 گرم آدینه (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 112,980
161,400
30%
صفحه: