لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 روغن حیوانی مخصوص 900 گرمی نیک منش روغن حیوانی مخصوص 900 گرمی نیک منش 54,500 -
2 روغن حیوانی ممتاز 900 گرمی نیک منش روغن حیوانی ممتاز 900 گرمی نیک منش 48,000 -
3 روغن جامد 16 کیلویی لادن 77,000 -
4 روغن زیتون یک لیتری جرمونی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 444,960 -
5 روغن سرخ کردنی 16 کیلویی بهار 77,000 -
6 روغن کنجد یک لیتری کی ام پی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 284,280 -
7 روغن مایع 16 کیلویی نسترن 77,000 -
8 روغن زیتون 750 میلی لیتری مولیناری (6 تایی) 215,070
250,800
35,730
9 روغن زیتون 750 میلی لیتری الیت (6 تایی) 202,880
237,000
34,120
10 روغن زیتون 500 میلی لیتری الیت (6 تایی) 147,020
171,600
24,580
11 روغن زیتون 250 میلی لیتری الیت (12 تایی) 148,950
172,800
23,850
12 روغن زیتون یک لیتری الیت (6 تایی) 262,580
306,600
44,020
13 روغن زیتون 500 میلی لیتری مولیناری (6 تایی) 155,370
181,200
25,830
14 روغن زیتون 250 میلی لیتری مولیناری (12 تایی) 157,940
184,800
26,860
15 روغن کنجد یک لیتری 12 عددی پیک در بسته بندی 12 عددی 268,120
340,920
72,800
16 روغن کنجد دو لیتری 6 عددی پیک در بسته بندی 6 عددی 258,600
330,000
71,400
17 روغن کانولا یک لیتری 12 عددی پیک در بسته بندی 12 عددی 256,680
275,880
19,200
18 روغن کنجد و کانولا دو لیتری 6 عددی پیک در بسته بندی 6 عددی 166,920
212,820
45,900
19 روغن زیتون بی بو پت 750 م.ل سفیدرود (9 تایی) در بسته بندی 9 عددی 227,160
270,000
42,840
20 روغن زیتون بی بو 500 م.ل سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 210,120
248,400
38,280
21 روغن زیتون بی بو 250 م.ل سفیدرود (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 145,350
172,500
27,150
22 روغن زيتون بي بو 2 لیتر سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 226,600
268,000
41,400
23 روغن زیتون طبیعی پت 750 م.ل سفیدرود (9 تایی) در بسته بندی 9 عددی 213,210
252,000
38,790
24 روغن زیتون طبیعی 500 م.ل سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 196,560
232,800
36,240
25 روغن زیتون طبیعی 250 م.ل سفیدرود (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 135,300
160,500
25,200
26 روغن زيتون طبيعي 2 لیتر سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 214,240
252,000
37,760
27 زیتون بدون هسته قوطی 5 کیلو سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 160,680
190,000
29,320
28 زیتون با هسته قوطی 5 کیلو سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 153,680
182,000
28,320
29 زیتون بدون هسته جار 750 گرم سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 106,320
126,000
19,680
30 زیتون با هسته جار 750 گرم سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 96,480
114,000
17,520
31 زیتون با هسته ممتاز جار 750 گرم سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 106,320
126,000
19,680
32 زیتون پاکتی 300 گرم سفیدرود (50 تایی) در بسته بندی 50 عددی 126,500
150,000
23,500
33 زیتون دوی پک 300 گرم سفیدرود (35 تایی) در بسته بندی 35 عددی 88,550
105,000
16,450
34 زيتون بدون هسته مديترانه‌اي جار 750 گرم سفیدرود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 113,760
134,400
20,640
35 زيتون بدون هسته مديترانه‌اي قوطي 2/5 كيلو سفیدرود (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 103,000
124,000
21,000
36 زیتون فله با هسته پت 10 کیلو سفیدرود در بسته بندی 1 عددی 77,250 -
37 زیتون فله بدون هسته پت 10 کیلو سفیدرود در بسته بندی 1 عددی 87,550 -
38 زیتون فله با هسته حلب 17 کیلو سفیدرود در بسته بندی 1 عددی 154,500 -
39 زیتون بدون هسته مدیترانه ای تک نفره سفیدرود (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 37,080 -
40 روغن کنجد نیم لیتری تصفیه شده لی فود (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 151,800
176,400
24,600
41 روغن کنجد 500 گرم ترنگ (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 150,000
210,000
60,000
42 روغن کنجد 2 لیتری ترنگ (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 184,000
240,000
56,000
43 روغن کنجد 315 گرم ترنگ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 192,000
300,000
36%
44 روغن کنجد بکر 980 سی سی سپنسار 19,250
30,500
11,250
45 روغن کنجد بکر یک لیتری سپنسار (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 238,140
378,000
139,860
46 روغن کنجد بکر نیم لیتری رامونا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 249,100
312,000
62,900
47 روغن کنجد بکر یک لیتری رامونا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 231,120
324,000
92,880
48 روغن کنجد بکر 2 لیتری رامونا (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 227,910
309,000
81,090
49 روغن کنجد بکر 4 لیتری رامونا (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 295,320
408,000
112,680
50 روغن سرخ کردنی 16 کیلویی آفتاب روغن سرخ کردنی 16 کیلویی آفتاب 77,000 -
صفحه: