لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 روغن جامد 16 کیلویی لادن 130,000 -
2 روغن جامد 16 کیلویی آفتاب روغن سرخ کردنی 16 کیلویی آفتاب 147,000 -
3 روغن مایع یک لیتری هایلی (6 تایی) روغن مایع 1/5 لیتری هایلی (9 تایی) 46,200 -
4 روغن جامد 5 کیلویی لادن روغن جامد 5 کیلویی لادن 47,000 -
5 روغن 1/5 کیلویی لادن روغن 1/8 کیلویی لادن 13,000 -
6 روغن حیوانی کرمانشاهی 900 گرم باستان روغن حیوانی کرمانشاهی 900 گرم باستان 76,500
90,000
15%
7 روغن حیوانی کرمانشاهی 700 گرم باستان روغن حیوانی کرمانشاهی 700 گرم باستان 59,500
70,000
15%