لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 ماکارونی 700 گرمی زر (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 98,000 -
2 کره فله ای گیاهی مهگل (10 کیلویی) کره فله ای گیاهی مهگل (10 کیلویی) 96,300 -
3 خامه پاندا (36 تایی) در بسته بندی27 تایی 205,200
216,000
10,800
4 خیارشور نول 8 کیلویی 55,000 -
5 روغن جامد 16 کیلویی لادن 130,000 -
6 شیر کم چرب یک لیتری میهن (10 تایی) شیر کم چرب یک لیتری میهن (10 تایی) 69,550 -
7 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 20,000 -
8 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 20,000 -
9 آرد نخودچی جعبه 200 گرم گلها (14 تایی) 82,390
97,790
15,400
10 آرد نخودچی سلفونی 150 گرم گلها (10 تایی) 42,800
49,900
7,100
11 آرد سوخاری جعبه 300 گرم گلها (14 تایی) 34,400
39,200
4,800
12 آرد نشاسته سلفونی 80 گرم گلها (12 تایی) 25,680
30,000
4,320
13 آرد سیب زمینی جعبه 200 گرم گلها (10 تایی) 70,000
85,000
15,000
14 پودر پوره سیب زمینی جعبه 80 گرم گلها (10 تایی) 49,000
58,000
9,000
15 آرد سفید گندم سلفونی 450 گرم گلها (20 تایی) 62,000
74,000
12,000
16 آرد سفید گندم پاکتی 500 گرم گلها (20 تایی) 70,000
84,000
14,000
17 آرد برنج جعبه 120 گرم گلها (16 تایی) 41,700
55,200
13,500
18 آرد برنج سلفونی 150 گرم گلها (10 تایی) 27,000
35,000
8,000
19 آرد ذرت سلفونی 150 گرم گلها (20 تایی) 42,800
54,000
11,200
20 آرد ذرت جعبه 200 گرم گلها (10 تایی) 31,990
38,000
6,010
21 آرد سویا 200 گرم گلها (10 تایی) 28,890
35,000
6,110
22 آرد جو 200 گرم گلها (10 تایی) 27,000
35,000
8,000
23 روغن سرخ کردنی 16 کیلویی آفتاب روغن سرخ کردنی 16 کیلویی آفتاب 130,000 -
24 ماست ساده 100 گرم زالی (100 تایی) ماست ساده 100 گرم زالی (96 تایی) 59,000 -
25 شکر فله 7,400 -
26 قند شکسته فله قند شکسته فله 6,950 -
27 پنیر تست ورقه ای چدار فله 3/6 کیلوگرم کالین 137,000 -
28 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 70,620 -
29 کره 10 گرم حیوانی آلوفویل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 465,450 -
30 کره 10 گرم حیوانی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 418,910 -
31 کره 15 گرم حیوانی فرم سیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 698,000 -
32 کره 20 گرم حیوانی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 502,690 -
33 کره 50 گرم حیوانی آلوفویل کالین (360 تایی) در بسته بندی کارتن 360 عددی 808,790 -
34 کره 100 گرم حیوانی آلوفویل کالین (180 تایی) در بسته بندی کارتن 180 عددی 766,800 -
35 کره 250 گرم حیوانی IML کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 299,170 -
36 کره فله 1 کیلویی حیوانی کالین 48,900 -
37 کره فله 25 کیلویی حیوانی کالین 1,203,750 -
38 کره 10 گرم گیاهی آلوفیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 197,950 -
39 کره 10 گرم گیاهی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 192,600 -
40 کره فله 5 کیلویی گیاهی کالین 101,650 -
41 پنیر پروسس 20 گرم کالین (90 تایی) در بسته بندی کارتن 90 عددی 47,670 -
42 پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی) در بسته بندی کارتن 48 عددی 32,870 -
43 پنیر صبحانه 300 گرم کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 179,760 -
44 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 70,620 -
45 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی سبز کالین 68,460 -
46 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی نارنجی کالین 72,760 -
47 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی طلایی کالین 64,200 -
48 پنیر موزارلا قالبی 2/5 کیلویی کالین 73,570 -
49 پنیر تست ورقه ای گودا 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 299,600 -
50 پنیر گودا طبیعی فله کالین 94,160 -
صفحه: