لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) 42,800 -
2 ماکارونی 700 گرمی زر (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 42,900 -
3 پنیر 400 گرمی نسیم (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 77,040
108,000
30,960
4 پنیر 0.5 کیلویی روزانه (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 154,560
168,000
8%
5 خامه پگاه (27 تایی) در بسته بندی27 تایی 58,710 -
6 خیارشور ممتاز 8 کیلویی 14,300 -
7 خیارشور نول 8 کیلویی 22,000 -
8 خیارشور ویژه ریز 8 کیلویی 30,800 -
9 زیتون 12 کیلویی بهشته 123,600 -
10 شیر یک لیتری میهن (10 تایی) در بسته بندی 10 تایی 31,030 -
11 شیر 200 سی سی کم چرب کاله (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 29,960 -
12 کره گیاهی 10 کیلویی مهگل 49,200 -
13 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 10,700 -
14 کره گیاهی 10 گرمی فوم محیا (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 8,760 -
15 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 10,700 -
16 کشک یک کیلویی نصرآوران (9 تایی) در بسته بندی 9 تایی 74,160 -
17 کنسرو نخود سبز چینود (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,012 -
18 ترشی فلفل 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 50,560
64,000
21%
19 ترشی بندری 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 42,240
48,000
12%
20 خیارشور ویژه 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 46,464
52,800
12%
21 ترشی لیته 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 44,000 -
22 ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 38,720
44,000
12%
23 ترشی شور مخلوط 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 42,180
74,000
43%
24 پنیر یک کیلویی گلچین (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 210,120 -
25 روغن زیتون 750 میلی لیتری مولیناری (6 تایی) 215,070
250,800
35,730
26 روغن زیتون 500 میلی لیتری مولیناری (6 تایی) 155,370
181,200
25,830
27 روغن زیتون 250 میلی لیتری مولیناری (12 تایی) 157,940
184,800
26,860
28 کشک 680 گرمی سمیه (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 95,170 -
29 برنج طارم مجلسی زهتابچی فریدونکنار (10 کیلویی) کیسه برنج 10 کیلویی 142,000
155,000
13,000
30 برنج طارم معطر اعلاء زهتابچی فریدونکنار (10 کیلویی) کیسه برنج 10 کیلویی 136,500
150,000
13,500
31 برنج شیرودی اعلاء زهتابچی فریدونکنار (10 کیلویی) کیسه برنج 10 کیلویی 87,000
98,000
11,000
32 جو پرک 200 گرم سبزدانه (12 تایی) 30,840
35,880
5,040
33 گندم پرک 200 گرم سبزدانه (12 تایی) 30,840
35,880
5,040
34 جو پوست کنده 300 گرم سبزدانه (12 تایی) 30,840
35,880
5,040
35 گندم پوست کنده 300 گرم سبزدانه (12 تایی) 30,840
35,880
5,040
36 بلغور جو 300 گرم سبزدانه (12 تایی) 30,840
35,880
5,040
37 بلغور گندم 300 گرم سبزدانه (12 تایی) 30,840
35,880
5,040
38 جو پرک 250 گرم سبزدانه (24 تایی) 61,680
71,760
10,080
39 گندم پرک 250 گرم سبزدانه (24 تایی) 61,680
71,760
10,080
40 جو پرک 450 گرم سبزدانه (12 تایی) 51,360
59,880
8,520
41 گندم پرک 450 گرم سبزدانه (12 تایی) 51,360
59,880
8,520
42 جو پوست کنده 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 51,360
59,880
8,520
43 گندم پوست کنده 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 51,360
59,880
8,520
44 بلغور جو 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 51,360
59,880
8,520
45 بلغور گندم 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 51,360
59,880
8,520
46 ذرت آمریکایی 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 96,120
107,400
11,280
47 ذرت آمریکایی 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 98,640
110,280
11,640
48 ذرت آمریکایی 300 گرم سبزدانه (24 تایی) 66,720
74,280
7,560
49 لوبیا قرمز جگری 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 128,880
143,880
15,000
50 لوبیا قرمز جگری 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 128,640
143,760
15,120
صفحه: