لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 کیک کشمشی دوقلو 70گرمی شیرین عسل (36 تایی) 24,480
28,800
15%
2 بیسکویت های بای بزرگ شیرین عسل (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 34,254 -
3 کیک پرتقالی آلبینا (72 تایی) در بسته بندی 72 عددی 19,260 -
4 کیک پاژن (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 26,400
48,000
21,600
5 کوکی با مغز گردو و کشمش نادری (8 بسته 12 تایی) کوکی با مغز گردو و کشمش نادری (8 بسته 12 تایی) 57,520 -
6 کیک دوقلو لوک (36 تایی) کیک دوقلو لوک (36 تایی) 23,120 -