لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 کماج سنتی همدان (25 تایی) در بسته بندی 25 عددی 13,130
25,000
11,870
2 کیک کشمشی دوقلو شیرین عسل (36 تایی) 24,480
28,800
15%
3 کیک شیرین عسل (36 تایی) 16,200
18,000
10%
4 بیسکویت های بای بزرگ شیرین عسل (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 25,200
28,000
2,800
5 بیسکویت های بای متوسط شیرین عسل (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 14,600
16,000
1,400
6 کیک دوقلو پاژن (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 13,870
18,000
4,130
7 کیک ساده نان رضوی (72 تایی) در بسته بندی 72 عددی 12,960
14,400
1,440
8 های بای کیک شیرین عسل (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 25,200
28,000
2,800
9 کلوچه نانگ نان رضوی (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 15,850
18,000
2,150
10 کیک مغزدار نان رضوی (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 15,850
18,000
2,150
11 کلوچه کوکی نان رضوی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 10,800 -
12 کیک جدید نان رضوی (16 تایی) در بسته بندی 16 عددی 26,410
32,000
5,590
13 کیک مورنینگ شیرین عسل (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 21,130
24,000
2,870
14 شوکوکیک دوقلو آلبینا (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 16,200
18,000
1,800
15 کوکی تی تایم کره ای شیرین عسل (90 تایی) در بسته بندی 90 عددی 24,300
27,000
2,700
16 های کیک کرمدار شکلاتی شیرین عسل (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 16,200
18,000
1,800
17 کیک شکرین ساده نان رضوی (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 21,600
24,000
2,400
18 کیک صبحانه نان رضوی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 21,130
24,000
2,870
19 اشترودل مغزدار شکلاتی نان رضوی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 19,810
24,000
4,190
20 کیک پاژن (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 26,400
48,000
21,600
21 شیرینی ارده ای 210 گرم شهکام (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 29,250
45,000
35%
22 شیرینی کشمشی 240 گرم شهکام (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 29,250
45,000
35%
23 کوکی شکلاتی 210 گرم شهکام (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 29,250
45,000
35%
24 کلمپه خرمایی 340 گرم شهکام (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 29,250
45,000
35%
25 کیک شکلاتی پاژن (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 16,200 -
26 کیک دوقلو نارگیلی نادی (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 14,400 -
27 کیک ساده نان رضوی (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 16,200
18,000
1,800
28 کلوچه گردویی 55 گرم نادری (30 تایی) کلوچه گردویی 55 گرم نادری (30 تایی) 13,500 -
29 کوکی با مغز گردو و کشمش نادری (8 بسته 12 تایی) کوکی با مغز گردو و کشمش نادری (8 بسته 12 تایی) 57,520 -