لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 کیک ویژه کاکائویی110 گرم آشنا (25 تایی) در بسته بندی 25 عددی 30,000
37,500
20%
2 کیک ویژه وانیلی115 گرم آشنا (25 تایی) در بسته بندی 25 عددی 30,000
37,500
20%
3 کیک ویژه کشمشی120 گرم آشنا (25 تایی) در بسته بندی 25 عددی 30,000
37,500
20%
4 شوكووان كاكائویی45 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 32 عددی 23,040
28,800
20%
5 شوكووان وانیلی45 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 32 عددی 23,040
28,800
20%
6 کیک توپر توت فرنگی39 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 32 عددی 12,800
16,000
20%
7 کیک توپر شکلاتی39 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 32 عددی 12,800
16,000
20%
8 کیک توپر کاپوچینو39 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 32 عددی 15,360
19,200
20%
9 کیپ کیک آلبالویی43 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 32 عددی 25,600
32,000
20%
10 کیپ کیک فندقی43 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 32 عددی 33,280
41,600
20%
11 کیک ایندو توت فرنگی 70 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 28,800
36,000
20%
12 کیک ایندو شکلاتی 70 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 28,800
36,000
20%
13 کیک ایندو کاپوچینو 70 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 34,560
43,200
20%
14 دونینی پرتقالی60 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 28,800
36,000
20%
15 دونینی کاکائویی60 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 28,800
36,000
20%
16 دونینی نارگیلی60 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 28,800
36,000
20%
17 کماج سنتی همدان (25 تایی) در بسته بندی 25 عددی 13,130
25,000
11,870
18 کیک کشمشی دوقلو شیرین عسل (36 تایی) 24,480
28,800
15%
19 کیک شیرین عسل (36 تایی) 16,200
18,000
10%
20 بیسکویت های بای بزرگ شیرین عسل (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 25,200
28,000
2,800
21 بیسکویت های بای متوسط شیرین عسل (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 14,600
16,000
1,400
22 کیک دوقلو پاژن (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 13,870
18,000
4,130
23 کیک تی تاپ شیرین عسل (72 تایی) در بسته بندی 72 عددی 12,960
14,400
1,440
24 های بای کیک شیرین عسل (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 25,200
28,000
2,800
25 کلوچه نانگ نان رضوی (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 15,850
18,000
2,150
26 کیک مغزدار نان رضوی (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 15,850
18,000
2,150
27 کلوچه کوکی نان رضوی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 10,800 -
28 کیک جدید نان رضوی (16 تایی) در بسته بندی 16 عددی 26,410
32,000
5,590
29 کیک مورنینگ شیرین عسل (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 21,130
24,000
2,870
30 کوکی با مغز گردو و کشمش نوشین (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 5,290
6,000
710
31 شوکوکیک وانیلی دوقلو 85 گرم آشنا (25 تایی) در بسته بندی 25 عددی 36,000
45,000
20%
32 شوکوکیک کاکائویی دوقلو 85 گرم آشنا (25 تایی) در بسته بندی 24 عددی 34,560
43,200
20%
33 کیک کمبی ماربل 170 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 20 عددی 44,800
56,000
20%
34 کیک کمبی پرتقالی 170 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 20 عددی 44,800
56,000
20%
35 کیک کمبی کشمشی 170 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 20 عددی 44,800
56,000
20%
36 کلوچه هپی نارگیلی 65 گرم آشنا (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 12,000
15,000
20%
37 کلوچه هپی دارچینی 65 گرم آشنا (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 12,000
15,000
20%
38 كلوچه كاپل گردويي 70 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 30 عددی 16,800
21,000
20%
39 کلوچه رند گردويي 90 گرم آشنا (32 تایی) در بسته بندی 28 عددی 22,400
28,000
20%
40 کیک تدی 30 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 32 عددی 17,920
22,400
20%
41 کاپ کیک کشمش 70 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 30 عددی 24,000
30,000
20%
42 کاپ کیک پرتغال 70 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 30 عددی 24,000
30,000
20%
43 کاپ کیک کاکائو 70 گرم آشنا (36 تایی) در بسته بندی 30 عددی 24,000
30,000
20%
44 شوکوکیک دوقلو آلبینا (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 16,200
18,000
1,800
45 کوکی تی تایم کره ای شیرین عسل (90 تایی) در بسته بندی 90 عددی 24,300
27,000
2,700
46 های کیک کرمدار شکلاتی شیرین عسل (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 16,200
18,000
1,800
47 کیک شکرین ساده نان رضوی (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 21,600
24,000
2,400
48 کیک صبحانه نان رضوی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 21,130
24,000
2,870
49 اشترودل مغزدار شکلاتی نان رضوی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 19,810
24,000
4,190
50 کیک پاژن (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 26,400
48,000
21,600
صفحه: