لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 پنیر خامه ای 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 86,400 -
2 پنیر تست ورقه ای چدار فله 3/6 کیلوگرم کالین 180,000 -
3 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 86,000 -
4 پنیر پروسس 20 گرم کالین (90 تایی) در بسته بندی کارتن 90 عددی 47,670 -
5 پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی) در بسته بندی کارتن 48 عددی 32,870 -
6 پنیر صبحانه 300 گرم کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 179,760 -
7 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 86,000 -
8 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی سبز کالین 88,000 -
9 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی نارنجی کالین 84,000
140,000
40%
10 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی طلایی کالین 79,000 -
11 پنیر موزارلا قالبی 2/5 کیلویی کالین 73,570 -
12 پنیر تست ورقه ای گودا 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 450,000 -
13 پنیر گودا طبیعی فله کالین 94,160 -
14 پنیر چدار طبیعی فله کالین 96,300 -
15 پنیر گورگونزولا طبیعی فله کالین 98,440 -
16 پنیر امنتالر طبیعی فله کالین 105,930 -
17 پنیر طبیعی پارمیسان پودری 1 کیلویی کاپ کالین 160,500 -
18 پنیر طبیعی پارمیسان فله کالین 149,800 -
19 پنیر دیپ چدار 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
20 پنیر دیپ گودا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
21 پنیر دیپ گورگونزولا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
22 پنیر تست ورقه ای چدار 3/6 کیلو کالین 180,000 -
23 پنیر تست ورقه ای گودا 3/6 کیلو کالین 180,000 -
24 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 1/5 کیلو کالین 56,710 -
25 پنیر چیزبرگری ورقه ای گودا 1/5 کیلو کالین 56,710 -
26 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 450,000 -
27 پنیر ایتالیایی دیار 1 کیلویی کالین (4 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 82,400 -
28 پنیر دانمارکی دیار 1 کیلویی کالین (4 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 87,760 -