لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 پنیر تست ورقه ای چدار فله 3/6 کیلوگرم کالین 116,630 -
2 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 70,620 -
3 پنیر پروسس 20 گرم کالین (90 تایی) در بسته بندی کارتن 90 عددی 47,670 -
4 پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی) در بسته بندی کارتن 48 عددی 32,870 -
5 پنیر صبحانه 300 گرم کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 179,760 -
6 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 70,620 -
7 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی سبز کالین 56,710 -
8 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی نارنجی کالین 72,760 -
9 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی طلایی کالین 64,200 -
10 پنیر موزارلا قالبی 2/5 کیلویی کالین 73,570 -
11 پنیر تست ورقه ای گودا 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 261,080 -
12 پنیر گودا طبیعی فله کالین 83,460 -
13 پنیر چدار طبیعی فله کالین 58,600 -
14 پنیر گورگونزولا طبیعی فله کالین 87,740 -
15 پنیر امنتالر طبیعی فله کالین 105,930 -
16 پنیر طبیعی پارمیسان پودری 1 کیلویی کاپ کالین 160,500 -
17 پنیر طبیعی پارمیسان فله کالین 149,800 -
18 پنیر دیپ چدار 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
19 پنیر دیپ گودا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
20 پنیر دیپ گورگونزولا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
21 پنیر تست ورقه ای چدار 3/6 کیلو کالین 116,630 -
22 پنیر تست ورقه ای گودا 3/6 کیلو کالین 116,630 -
23 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 1/5 کیلو کالین 56,710 -
24 پنیر چیزبرگری ورقه ای گودا 1/5 کیلو کالین 56,710 -
25 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 278,200 -
26 پنیر ایتالیایی دیار 1 کیلویی کالین (4 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 82,400 -
27 پنیر دانمارکی دیار 1 کیلویی کالین (4 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 87,760 -