لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 پنیر خامه ای 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 86,400 -
2 پنیر تست ورقه ای چدار فله 3/6 کیلوگرم کالین 180,000 -
3 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 86,000 -
4 کره 10 گرم حیوانی آلوفویل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 465,450 -
5 کره 10 گرم حیوانی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 418,910 -
6 کره 15 گرم حیوانی فرم سیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 698,000 -
7 کره 20 گرم حیوانی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 502,690 -
8 کره 50 گرم حیوانی آلوفویل کالین (360 تایی) در بسته بندی کارتن 360 عددی 808,790 -
9 کره 100 گرم حیوانی آلوفویل کالین (180 تایی) در بسته بندی کارتن 180 عددی 766,800 -
10 کره 250 گرم حیوانی IML کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 299,170 -
11 کره فله 1 کیلویی حیوانی کالین 48,900 -
12 کره فله 25 کیلویی حیوانی کالین 1,203,750 -
13 کره 10 گرم گیاهی آلوفیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 197,950 -
14 کره 10 گرم گیاهی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 192,600 -
15 کره فله 5 کیلویی گیاهی کالین 101,650 -
16 پنیر پروسس 20 گرم کالین (90 تایی) در بسته بندی کارتن 90 عددی 47,670 -
17 پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی) در بسته بندی کارتن 48 عددی 32,870 -
18 پنیر صبحانه 300 گرم کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 179,760 -
19 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 86,000 -
20 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی سبز کالین 88,000 -
21 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی نارنجی کالین 84,000
140,000
40%
22 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی طلایی کالین 79,000 -
23 پنیر موزارلا قالبی 2/5 کیلویی کالین 73,570 -
24 پنیر تست ورقه ای گودا 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 450,000 -
25 پنیر گودا طبیعی فله کالین 94,160 -
26 پنیر چدار طبیعی فله کالین 96,300 -
27 پنیر گورگونزولا طبیعی فله کالین 98,440 -
28 پنیر امنتالر طبیعی فله کالین 105,930 -
29 پنیر طبیعی پارمیسان پودری 1 کیلویی کاپ کالین 160,500 -
30 پنیر طبیعی پارمیسان فله کالین 149,800 -
31 پنیر دیپ چدار 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
32 پنیر دیپ گودا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
33 پنیر دیپ گورگونزولا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
34 پنیر تست ورقه ای چدار 3/6 کیلو کالین 180,000 -
35 پنیر تست ورقه ای گودا 3/6 کیلو کالین 180,000 -
36 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 1/5 کیلو کالین 56,710 -
37 پنیر چیزبرگری ورقه ای گودا 1/5 کیلو کالین 56,710 -
38 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 450,000 -
39 پنیر ایتالیایی دیار 1 کیلویی کالین (4 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 82,400 -
40 پنیر دانمارکی دیار 1 کیلویی کالین (4 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 87,760 -
41 خامه لیوانی 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 113,850 -