لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 شکلات تابلت مدادی شیری فرمند (12 بسته 24 تایی) 102,250
115,200
12,950
2 شکلات تابلت کنجدی 70 گرمی فرمند (6 بسته 8 تایی) 105,290
120,000
14,710
3 شکلات تابلت مدادی تلخ فرمند (12 بسته 24 تایی) 102,250
115,200
12,950
4 شکلات تابلت قهوه 70 گرمی فرمند (6 بسته 8 تایی) 105,290
120,000
14,710
5 شکلات تابلت شیری 70 گرمی فرمند (6 بسته 8 تایی) 105,290
120,000
14,710
6 شکلات تابلت مغزدار 70 گرمی فرمند (6 بسته 8 تایی) 105,290
120,000
14,710
7 تابلت گالاردو تلخ 60% 100 گرم فرمند (12 تایی) 49,700
54,000
4,300
8 تابلت گالاردو تلخ 83% 100 گرم فرمند (12 تایی) 59,640
64,800
5,160
9 تابلت گالاردو شيري 100 گرم فرمند (12 تایی) 49,700
54,000
4,300
10 تابلت گالاردو 100 گرم پرتقال فرمند (12 تایی) 45,200
48,000
2,800
11 تابلت گالاردو 100 گرم توت فرنگي فرمند (12 تایی) 45,200
48,000
2,800
12 تابلت شيري 70 گرم ويولتا فرمند (8 تایی) 18,840
20,000
1,160
13 تابلت قهوه 70 گرم ويولتا فرمند (8 تایی) 18,840
20,000
1,160
14 تابلت کنجدي 70 گرم ويولتا فرمند (8 تایی) 18,840
20,000
1,160
15 تابلت گالاردو 100 گرم مغز فندق و کشمش فرمند (12 تایی) 55,220
60,000
4,780
16 تابلت مغزدار 70 گرم ويولتا فرمند (8 تایی) 18,840
20,000
1,160
17 تابلت ويولتا کنجدي 8 گرم فرمند (6 تایی) 135,600
144,000
8,400
18 تابلت ويولتا شيري 5 گرم 100عددي فرمند (8 تایی) 147,240
160,000
12,760
19 تابلت ويولتا شيري 8 گرم فرمند (6 تایی) 135,600
144,000
8,400
20 تابلت ويولتا قهوه 5 گرم 100عددي فرمند (8 تایی) 147,240
160,000
12,760
21 تابلت ويولتا قهوه 8 گرم فرمند (6 تایی) 135,600
144,000
8,400
22 تابلت ويولتا کنجدي 5 گرم 100عددي فرمند (8 تایی) 147,240
160,000
12,760
23 تابلت ويولتا مخلوط پاکتي 200 گرم فرمند (24 تایی) 151,930
163,200
11,270
24 تابلت ويولتا مخلوط پاکتي 100 گرم فرمند (48 تایی) 159,990
168,000
8,010
25 تابلت ويولتا مخلوط پاکتي 500 گرم فرمند (12 تایی) 185,520
201,600
16,080
26 تابلت ويولتا مغزدار 5 گرم 100عددي فرمند (8 تایی) 147,240
160,000
12,760
27 تابلت ويولتا مغزدار 8 گرم فرمند (6 تایی) 135,600
144,000
8,400
28 شکلات تابلت ويولتا مغز بادام و کشمش 5 گرم 100عددي فرمند (8 تایی) 136,960
160,000
23,040
29 شکلات تابلت اسپيشيال شيري 4/5 گرم فرمند (6 تایی) 80,250
90,000
9,750
30 تابلت اسپيشيال تلخ 4/5 گرم فرمند (6 تایی) 80,250
90,000
9,750
31 تابلت اسپيشيال ميکس 230 گرم فرمند (6 تایی) 61,830
72,000
10,170
32 تابلت گالاردو تلخ 60 % پاکتي 330 گرم فرمند (12 تایی) 133,540
150,000
16,460
33 تابلت گالاردو تلخ 83% پاکتي 330 گرم فرمند (12 تایی) 165,640
186,000
20,360
34 تابلت گالاردو شيري پاکتي 330 گرم فرمند (12 تایی) 133,540
150,000
16,460
35 تابلت ويولتا مغز بادام و کشمش 8 گرم فرمند (6 تایی) 125,840
144,000
18,160
36 تابلت 23 گرم گالاردو شيري فرمند (24 تایی) 20,550
24,000
3,450
37 تابلت 23 گرم گالاردو تلخ 83% فرمند (24 تایی) 20,550
24,000
3,450
38 تابلت گالاردو سفيد 30 گرم فرمند (12 تایی) 15,800
18,000
2,200
39 تابلت گالاردو شيري 30 گرم فرمند (12 تایی) 15,280
17,400
2,120
40 تابلت گالاردو تلخ 60% 30 گرم فرمند (12 تایی) 15,280
17,400
2,120
41 تابلت گالاردو تلخ 83% 30 گرم فرمند (12 تایی) 17,850
20,400
2,550
42 تابلت گالاردو 100 گرم مغز فندق و کشمش فرمند (12 تایی) 51,490
60,000
8,510
43 تابلت دریم اسمارت مغزدار فندقی شیرین عسل (50 تایی) در بسته بندی 50 عددی 44,010
50,000
5,990
44 شکلات تابلت تلخ 78 درصد شونیز (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 26,140
30,000
3,860