لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آبنبات کومتا ميوه اي 100 گرم فرمند (36 تایی) 34,290
36,000
1,710
2 آبنبات کومتا ميوه اي 450 گرم فرمند (12 تایی) 49,700
54,000
4,300
3 آبنبات کومتا ميوه اي بانکه 400 گرم فرمند (6 تایی) 25,680
31,800
6,120
4 تافي شيري 160 گرم فرمند (36 تایی) 67,800
72,000
4,200
5 تافي شيري 430 گرم فرمند (14 تایی) 68,290
74,200
5,910
6 تافي کره اي 160 گرم فرمند (36 تایی) 67,800
72,000
4,200
7 تافي کره اي 430 گرم فرمند (14 تایی) 68,290
74,200
5,910
8 تافي کومتا ميوه اي 100 گرم فرمند (24 تایی) 21,320
24,000
2,680
9 تافي کومتا ميوه اي 200 گرم فرمند (18 تایی) 32,170
36,000
3,830
10 تافي کومتا ميوه اي پاکتي 3 کيلوگرم فرمند (2 تایی) 38,850 -
11 تافي کره اي 3 کيلوگرم فرمند (4 تایی) 110,880 -
12 تافي شيري 3 کيلوگرم فرمند (4 تایی) 110,880 -
13 آبنبات کومتا ميني پک ميوه اي 20 گرم فرمند (18 تایی) 4,820
5,400
580
14 آبنبات کومتا ميوه اي 820 گرم فرمند (6 تایی) 40,190
46,800
6,610
15 آبنبات کومتا ميوه اي فله 3 کيلوگرم فرمند (2 تایی) 42,840 -
16 پاستیل 45 گرمی شیبا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 21,130
24,000
2,870
17 تافی مغزدار کاپوچینو 100 گرم چیچک (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 21,130
24,000
2,870
18 شکلات تافی یک کیلویی هایم 8,800
12,000
3,200