لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 شوکو دراژه کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
2 ژله آلبالویی کوپا (12 تایی) 20,800
26,000
20%
3 بیسکویت کرمدار پرتقالی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
4 ژله آناناس کوپا (12 تایی) 20,800
26,000
20%
5 قهوه بدون قند 2*1 کوپا (20 تایی) 10,440
12,000
13%
6 هات چاکلت کوپا (20 تایی) 13,050
15,000
13%
7 بیسکویت کاکائویی کرمدار وانیلی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
8 بیسکویت شوکو خرسی کوپا (10 تایی) 87,885
108,500
19%
9 پودینگ وانیلی کوپا (12 تایی) 36,000
45,000
20%
10 بیسکویت کرمدار کاکائویی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
11 بیسکویت سبوس دار 145 گرمی کوپا (24 تایی) 20,800
26,000
20%
12 شکلات صبحانه فندقی 170 گرمی کوپا (6 تایی) 23,600
29,500
20%
13 قهوه وانیلی کوپا (20 تایی) 10,440
12,000
13%
14 بیسکویت کرمدار نارگیلی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
15 ویفر با روکش شکلات کوپا (30 تایی) 28,000
35,000
20%
16 شکلات صبحانه کنجدی 250 گرمی کوپا (6 تایی) 38,220
45,500
16%
17 شکلات صبحانه بادام زمینی 250 گرمی کوپا (6 تایی) 38,220
45,500
16%
18 شکلات صبحانه بادام زمینی 170 گرمی کوپا (6 تایی) 23,600
29,500
20%
19 بیسکویت کرمدار توت فرنگی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
20 ژله بلوبری کوپا (12 تایی) 20,800
26,000
20%
21 قهوه کلاسيک کوپا (20 تایی) 12,000
15,000
20%
22 ژله طالبی کوپا (12 تایی) 20,800
26,000
20%
23 بیسکویت سبوسدار 75 گرمی کوپا (48 تایی) 32,870
38,400
5,530
24 بیسکویت کاکائویی کرم دار وانیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
25 ژله هلو کوپا (12 تایی) 20,800
26,000
20%
26 خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی کوپا (10 تایی) 208,000
260,000
20%
27 قهوه شکلاتی کوپا (20 تایی) 10,440
12,000
13%
28 پودینگ قهوه کوپا (12 تایی) 36,000
45,000
20%
29 شکلات صبحانه کنجدی 170 گرمی کوپا (6 تایی) 23,600
29,500
20%
30 شکلات صبحانه فندقی 250 گرمی کوپا (6 تایی) 38,220
45,500
16%
31 ژله پرتقالی کوپا (12 تایی) 20,800
26,000
20%
32 بیسکویت سبوس دار 400 گرمی کوپا (12 تایی) 36,800
46,000
20%
33 قهوه آیریش کرم کوپا (20 تایی) 10,440
12,000
13%
34 پودینگ زعفرانی کوپا (12 تایی) 36,000
45,000
20%
35 ژله موزی کوپا (12 تایی) 20,800
26,000
20%
36 ژله توت فرنگی کوپا (12 تایی) 20,800
26,000
20%
37 پودینگ موزی کوپا (12 تایی) 36,000
45,000
20%
38 پودینگ توت فرنگی کوپا (12 تایی) 36,000
45,000
20%
39 پودینگ شکلات کوپا (12 تایی) 36,000
45,000
20%
40 قهوه فندقی کوپا (20 تایی) 10,440
12,000
13%
41 کافی میکس کوپا (12 تایی) کافی میکس کوپا (12 تایی) 64,080 -