لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) 44,940 -
2 جوهر نمک 4 لیتری فرشتا جوهر نمک 4 لیتری (4 گالن) 5,890 -
3 چای 500 گرمی دو غزال چای 500 گرمی دو غزال 26,750 -
4 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 8,560 -
5 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
6 آبلیمو 2 لیتری همنوش (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 41,400
90,000
54%
7 پنیر 0.5 کیلویی روزانه (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 154,560
168,000
8%
8 چای 0.5 کیلویی طلوع (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 164,800 -
9 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 15,520 -
10 خامه پگاه (27 تایی) در بسته بندی27 تایی 58,710 -
11 خیارشور ممتاز 8 کیلویی 14,300 -
12 خیارشور نول 8 کیلویی 22,000 -
13 خیارشور ویژه ریز 8 کیلویی 30,800 -
14 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 24,600 -
15 دوغ بزرگ آیسان (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 12,360 -
16 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 13,910 -
17 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 23,540 -
18 سس مایونز 2 کیلویی بهرنگ (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 61,800 -
19 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 80,250 -
20 شیر کم چرب یک لیتری میهن (10 تایی) شیر کم چرب یک لیتری میهن (10 تایی) 34,240 -
21 شیر 200 سی سی کم چرب کاله (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 29,960 -
22 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 39,590 -
23 عسل 1.4 کیلویی ماراویا (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 116,480
128,000
9%
24 عسل یک کیلویی خوانسار (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 115,560 -
25 کره گیاهی 10 کیلویی مهگل 49,200 -
26 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 10,700 -
27 کره گیاهی 10 گرمی فوم محیا (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 8,760 -
28 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 11,770 -
29 کنسرو نخود سبز چینود (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,012 -
30 نمک ید دار اسبی (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 6,420 -
31 نوشابه بزرگ کوکا کولا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 19,260 -
32 نوشابه بزرگ اسپرایت (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 19,260 -
33 نوشابه بزرگ فانتا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 19,260 -
34 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 26,750 -
35 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 34,240 -
36 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 23,540 -
37 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 34,240 -
38 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 23,540 -
39 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 34,240 -
40 خیارشور ویژه 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 46,464
52,800
12%
41 ترشی لیته 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 44,000 -
42 ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی) در بسته بندی4 تایی 38,720
44,000
12%
43 آب انار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 88,600 -
44 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 88,600 -
45 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
46 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 83,460 -
47 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
48 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
49 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
50 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 74,480 -
صفحه: