لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 روغن سرخ کردنی 3 لیتری بهار روغن سرخ کردنی 3 لیتری بهار 14,500 -
2 ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) 42,800 -
3 ماکارونی 700 گرمی زر (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 42,900 -
4 جوهر نمک 4 لیتری (4 گالن) جوهر نمک 4 لیتری (4 گالن) 19,260 -
5 روغن حیوانی مخصوص 900 گرمی نیک منش روغن حیوانی مخصوص 900 گرمی نیک منش 54,500 -
6 روغن حیوانی ممتاز 900 گرمی نیک منش روغن حیوانی ممتاز 900 گرمی نیک منش 48,000 -
7 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 5,350 -
8 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 5,350 -
9 آبلیمو 2 لیتری همنوش (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 41,400
90,000
54%
10 آبمیوه 240 سی سی گلشن (24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 26,750 -
11 پنیر 400 گرمی نسیم (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 77,040
108,000
30,960
12 پنیر 0.5 کیلویی روزانه (24 تایی) در بسته بندی24 تایی 154,560
168,000
8%
13 چای 450 گرمی ویکتوریا 23,540 -
14 چای 0.5 کیلویی طلوع (20 تایی) در بسته بندی 20 تایی 164,800 -
15 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 15,520 -
16 خامه پگاه (27 تایی) در بسته بندی27 تایی 58,710 -
17 خیارشور ممتاز 8 کیلویی 14,300 -
18 خیارشور نول 8 کیلویی 22,000 -
19 خیارشور ویژه ریز 8 کیلویی 30,800 -
20 دنت دسر (24 تایی) در بسته بندی 24 تایی 28,428 -
21 دوغ خوشگوار ( 24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 33,390 -
22 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 15,450 -
23 دوغ بزرگ آیسان (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 12,360 -
24 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 21,400 -
25 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,500 -
26 دوغ کوچک آیسان (15 تایی) در بسته بندی 15 تایی 7,210 -
27 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 19,260 -
28 دوغ لیوانی ناملی (50 تایی) در بسته بندی 50 تایی 22,000
60,000
38,000
29 رب گوجه فرنگی 810 گرمی مزمز (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 43,260 -
30 زیتون 12 کیلویی بهشته 123,600 -
31 سس مایونز 2 کیلویی بهرنگ (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 61,800 -
32 شربت پرتقال 13 لیتری وجین 72,760 -
33 شربت پرتقال 3 لیتری وجین (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 61,800 -
34 شیر یک لیتری میهن (10 تایی) در بسته بندی 10 تایی 31,030 -
35 شیر 200 سی سی کم چرب کاله (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 29,960 -
36 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 39,590 -
37 عسل 1.4 کیلویی ماراویا (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 116,480
128,000
9%
38 عسل یک کیلویی خوانسار (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 115,560 -
39 عصاره سبزیجات الیت (24 تایی) در بسته بندی 24 تایی 10,300 -
40 عصاره گوشت بره الیت (24 تایی) در بسته بندی 24 تایی 10,300 -
41 عصاره گوشت گوساله الیت (24 تایی) در بسته بندی 24 تایی 10,300 -
42 عصاره مرغ الیت (24 تایی) در بسته بندی 24 تایی 10,300 -
43 کافی میکس 20 تایی Comix 10,170 -
44 کره گیاهی 10 کیلویی مهگل 49,200 -
45 کره گیاهی 10 گرمی محیا (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 7,210 -
46 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 10,700 -
47 کره گیاهی 10 گرمی فوم محیا (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 8,760 -
48 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 10,700 -
49 کشک یک کیلویی نصرآوران (9 تایی) در بسته بندی 9 تایی 74,160 -
50 کنسرو نخود سبز چینود (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,012 -
صفحه: