خیارشور ویژه ریز صالحی (8 کیلویی)

36,220 تومان

4,530 تومان به ازای هر کیلو

100 قلم

8 کیلویی

خیارشور ویژه (ریز) صالحی حلبی 8 کیلویی

بخش سوال و جواب درباره محصول :