زیتون 12 کیلویی بهشته

123,600 تومان

123,600 تومان به ازای هر عدد

100 قلم

زیتون 12 کیلویی بهشته

Product video

بخش سوال و جواب درباره محصول :