نخود 900 گرمی بنشن (12 تایی)

97,650 تومان

8,137 تومان به ازای هر بسته

96 قلم

در بسته بندی 12 تایی

نخود 900 گرمی بنشن در بسته بندی 12 تایی

بخش سوال و جواب درباره محصول :