ماکارونی فرمی 500 گرمی پیکولی تک (12 تایی)

20,790 تومان

1,735 تومان به ازای هر عدد

78 قلم

در بسته بندی 12 تایی

ماکارونی فرمی 500 گرمی پیکولی تک (12 تایی)

بخش سوال و جواب درباره محصول :