لوبیا سفید 900 گرمی بنشن (12 تایی)

77,870 تومان

6,490 تومان به ازای هر بسته

99 قلم

در بسته بندی 12 تایی

لوبیا سفید 900 گرمی بنشن در بسته بندی 12 تایی

بخش سوال و جواب درباره محصول :