عدس 900 گرمی بنشن

98,880 تومان

8,240 تومان به ازای هر بسته 900 گرمی

100 قلم

در بسته بندی 12 تایی

عدس 900 گرمی بنشن در بسته بندی 12 تایی

بخش سوال و جواب درباره محصول :