رب گوجه فرنگی 17 کیلویی همدانیان

75,190 تومان

75,190 تومان به ازای هر حلب 17 کیلویی

100 قلم

رب گوجه فرنگی 17 کیلویی همدانیان

رب گوجه فرنگی 17 کیلویی همدانیان

بخش سوال و جواب درباره محصول :