اهمیت مواد غذایی در سلامت فردی و جمعی جوامع، امری انکارناپذیر است و طبیعی است که با توجه به بالا رفتن آگاهی های مردمی جهت حفظ سلامت و بهداشت شخصی، گرایش جامعه جهانی نسبت به مصرف مواد غذایی سالم تر افزایش پیدا کند؛ در همین راستا بازار صنعت مواد غذایی، پیشرفت های قابل توجهی را در زمینه ارائه محصولات رژیمی نشان داده است و طبق پیش بینی محققان، انتظار می رود بازار این بخش از صنعت مواد غذایی تا سال 2017 به ارزشی بالغ بر یک تریلیون دلار برسد که نسبت به حجم مصرف مواد غذایی در جهان، مبلغ چشم گیری است و نشان دهنده این نکته است که آینده صنعت مواد غذایی در گرو اهمیت دادن به محصولات رژیمی، سالم و ارگانیک است.

ضمن اینکه نباید از تأثیر توصیه های پزشکی و بهداشتی نیز در این زمینه غافل شد، چراکه ذهن مصرف کنندگان جهانی مواد غذایی را نسبت به اهمیت محصولات مصرفی سالم تر و رژیمی تر آماده می کند.

رشد بازار نوشابه رژیمی

رشد روزافزون بازار مواد غذایی رژیمی و سالم  را می توان در قالب مثال هایی که آمار و ارقام بیان می کنند نیز نشان داد. به عنوان مثال طبق آمار ارائه شده از سوی محققان اقتصادی، بازار نوشیدنی های سالم تا سال 2016 رشدی برابر با 7.5درصد در هر سال داشتند که نوشابه های معمولی این رشد سالانه را 6.75درصد ثبت کرده اند و با توجه به این رشد، ارزش نوشابه های سالم 400میلیارد دلار برآورد شده بود.

رشد 550 میلیارد دلاری در صنعت بسته بندی مواد رژیمی

صنعت بسته بندی نیز به عنوان یکی از صنایع مهمی قلمداد می شود که در صنعت مواد غذایی اهمیت زیادی پیدا کرده است.

این صنعت نیز در رابطه با مواد غذایی سالم و معمولی آمار متفاوتی را نشان داده است، به گونه ای که ارزش صنعت بسته بندی برای مواد غذایی سالم و رژیمی در سال مذکور، 550میلیارد دلار برآورد شده بود که رقم قابل توجهی است؛ اگرچه ارزش این صنعت در بسته بندی مواد غذایی معمولی، 2400میلیارد دلار بوده است، اما مبلغی معادل 550میلیارد دلار نیز مبلغ قابل توجهی بوده و نشان دهنده تأثیری است که بازار مواد غذایی سالم در بین محصولات غذایی جهان پیدا کرده  است.