درک رفتار مصرف کننده در محیط آنلاین و شناخت مشتریان کار چندان ساده ای نیست و نیازمند تحقیقات گسترده ای می باشد. شرکت فارسی نیک درباره عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف کننده نسبت به محصولات مصرفی به تحقیقات تفصیلی مبادرت کرده تا به پرسش های نظیر: مصرف کنندگان چطور و چقدر می خرند؟ چه وقت می خرند؟ و چرا می خرند؟ پاسخ گوید. تحقیقات انجام شده توسط تیم تخصصی فارسی نیک نشان می دهد که در خرید محصولات مصرفی با برندهای مشخص و پیچیدگی پایین، مشتریان به دنبال قیمت های مناسب تر البته با حفظ کیفیت می باشند. از این رو شرکت ندای فارسی نیک سعی نموده است محصولات خود را در کمترین حاشیه سود با حفظ کیفیت بدست مصرف کنندگان گرامی برساند.