خیارشور 8 کیلویی آتا

32,960 تومان

4,120 تومان به ازای هر کیلو

100 قلم

خیارشور 8 کیلویی آتا

خیارشور 8 کیلویی آتا

بخش سوال و جواب درباره محصول :