حراج! ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی)

ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی)

44,000 تومان

38,720 تومان

9,680 تومان به ازای هر عدد

در انبار موجود نیست

در بسته بندی4 تایی

ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی)

نوشتن نقد و نظر

ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی)

ترشی مخلوط (سالادی) 2.5 کیلویی همدست (4 تایی)

در بسته بندی4 تایی

نوشتن نقد و نظر