برنج طارم طلایی شالیکار 10 کیلویی

170,000 تومان

حداقل سفارش از فروشگاه 100 هزار تومان

برنج درباری طارم هاشمی
خالص
با درصد بوجار بالا
بدون خرده

برنج طارم طلایی شالیکار 10 کیلویی

نوشتن نقد و نظر

برنج طارم طلایی شالیکار 10 کیلویی

برنج طارم طلایی شالیکار 10 کیلویی

برنج درباری طارم هاشمی
خالص
با درصد بوجار بالا
بدون خرده

نوشتن نقد و نظر