برنج صدری هاشمی 10 کیلویی (دو الکه)

125,000 تومان

12,500 تومان به ازای هر کیلو

در انبار موجود نیست

تخفیف براساس تعدادقیمت هر عددمیزان کل پس انداز شما
50 عدد و بیشتر 119,500 تومان275,000 تومان

برنج صدری هاشمی 10 کیلویی (دو الکه)

برنج صدری هاشمی 10 کیلویی (دو الکه)

نوشتن نقد و نظر

برنج صدری هاشمی 10 کیلویی (دو الکه)

برنج صدری هاشمی 10 کیلویی (دو الکه)

برنج صدری هاشمی 10 کیلویی (دو الکه)

نوشتن نقد و نظر