پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی)

32,870 تومان

684 تومان به ازای هر عدد 30 گرمی

حداقل سفارش از این برند 100 هزار تومان

در بسته بندی کارتن 48 عددی

پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی)

نوشتن نقد و نظر

پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی)

پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی)

در بسته بندی کارتن 48 عددی

نوشتن نقد و نظر