جو پوست کنده 15 کیلویی ترخینه

40,950 تومان

2,730 تومان به ازای هر کیلو

100 قلم

15 کیلویی

جو پوست کنده ترخینه 15 کیلویی

بخش سوال و جواب درباره محصول :